Stanisław Porada

Z Historia AGH
Stanisław Porada
Stanisław Porada.jpg
Nazwisko Porada
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 16 maja 1950
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia paliw, ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska, technologia chemiczna węgla, przeróbka kopalin stałych, czyste technologie węglowe, czyste technologie energetyczne, energetyka, gazownictwo, karbochemia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Energetyki i Paliw (2016-2020)
Wydział Wydział Energetyki i Paliw


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Energetyki i Paliw20162020

Prof. dr hab. Stanisław Porada (1950-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia paliw, ochrona środowiska, górnictwo i geologia inżynierska, technologia chemiczna węgla, przeróbka kopalin stałych, czyste technologie węglowe, czyste technologie energetyczne, energetyka, gazownictwo, karbochemia

Nota biograficzna

Urodził się 16 maja 1950 roku w Krakowie.

W 1974 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński.

W 1975 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Koksownictwa i Gazownictwa Instytutu Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "Tworzenie się metanu podczas pirolizy i hydrozgazowania węgli i karbonizatów węglowych w warunkach nieizotermicznych", napisanej pod kierunkiem profesora Aleksandra Karcza, uzyskał stopień doktora.

W 2015 roku na podstawie rozprawy "Ocena możliwości konwersji polskich węgli na gaz w oparciu o wyniki badań kinetyki ich pirolizy i zgazowania" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 2016-2020 był prodziekanem ds. Ogólnych Wydziału Energetyki i Paliw.

W 2022 roku uzyskał tytuł profesora.

Autor ponad 100 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/porada-stanislaw-003207

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 119
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 285, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne

stan na dzień 24.01.2023