Wiesław Madej

Z Historia AGH
Wiesław Madej
Wiesław Madej.jpg
Nazwisko Madej
Imię / imiona Wiesław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 14 czerwca 1944
Miejsce urodzenia Kielce


Dyscyplina/specjalności metalurgia, plastyczna przeróbka metali, walcownictwo
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Wiesław Madej (1944-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, plastyczna przeróbka metali, walcownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 14 czerwca 1944 roku w Kielcach.

W 1969 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH ze specjalizacją przeróbka plastyczna stali.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Zależności pomiędzy parametrami siłowymi i technologicznymi przy walcowaniu w układzie wykrojów kwadrat - owal", której promotorem był profesor Wacław Leskiewicz, uzyskał stopień doktora.

W latach 1996-1999 był członkiem Senatu AGH.

Był pełnomocnikiem Rektora AGH ds. współpracy ze szkołami średnimi.

W latach 1980-1988 był wykładowcą Uniwersytetu w Annabie w Algierii.

W latach 1991-1993 pracował w Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Autor około 120 publikacji. Ponadto był współautorem ponad 100 prac naukowo-badawczych i ekspertyz oraz konsultantem naukowym przemysłu hutniczego.

Członek Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, European Scientific Association for Material FORMing (ESAFORM)

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal pamiątkowy za współpracę VSB-Ostrana

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/madej-wieslaw-002868

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 140
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 74
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 213, [foto]

stan na dzień 20.11.2023