Jan Konrad Eligard Krauze

Z Historia AGH
Jan Konrad Eligard Krauze
Jan Krauze.jpg
Nazwisko Krauze
Imię / imiona Jan Konrad Eligard
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 11 września 1882
Miejsce urodzenia Rakowicze
Data śmierci 10 listopada 1969
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności maszynoznawstwo
Pełnione funkcje Rektor AG (1924-1926)
Wydział Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAG19231924
RektorAG19241926
ProrektorAG19261927
DziekanWydział Górniczy19271930
DziekanWydział Elektromechaniczny19461950

Prof. dr inż. Jan Konrad Eligard Krauze (1882-1969)

Dyscyplina/specjalności: maszynoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 11 września 1882 roku w Rakowiczach woj. wileńskie. Zmarł 10 listopada 1969 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Rakowickim. Posiadał tytuł barona.

Studiował na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniw. Św. Włodzimierza w Kijowie i na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kijowskiej oraz Politechniki Lwowskiej, uzyskując dyplom w 1907 roku. Tam został docentem, prowadził wykłady z budowy maszyn rolniczych do 1916 roku. Jednocześnie pełnił obowiązki asystenta przy Katedrze Maszynoznawstwa, a od 1912 roku obowiązki konstruktora przy Katedrze Elementów Maszyn, wykładał również „Encyklopedię Maszyn” dla Wydz. Inżynierii, Architektury i Chemii. W tym czasie opublikował także w jęz. francuskim kilka rozpraw o maszynach rolniczych.

W 1920 roku otrzymał nominację na prof. Maszynoznawstwa Ogólnego w AG w Krakowie. W latach 1923/24 oraz 1926/27 został wybrany prorektorem. W latach 1924-1926 był Rektorem Akademii, w latach 1927 - 1930 Dziekanem Wydziału Górniczego. Od 1921 roku kierownik Katedry Maszynoznawstwa I. Zreorganizował studia i po raz pierwszy w Polsce wprowadził rygory. Student, który dopuścił się przekroczenia regulaminu studiów, musiał złożyć prośbę o zezwolenie na dalsze studia.

Widział konieczność kształcenia mechaników w Polsce, dopiero od 1946 roku udało mu się mieć udział w realizacji kształcenia elektromechanicznego dla potrzeb polskiego przemysłu górniczego i hutniczego. Dziekan Wydziału Elektromechanicznego 1946-1950, kierownik Zakładu Maszynoznawstwa I od 1946, kierownik Katedry Części Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 1952-1960.

Członek Honorowy Stowarzyszenia Studentów AG — SSAG.

Wydał litografowane wykłady „Elementów maszyn” i „Technologii mechanicznej metali i drzewa”, opublikował również wiele artykułów o organizacji szkolnictwa akademickiego i organizacji państwa.

11 maja 1974 roku na parterze w pawilonie B-2 - siedzibie WIMiR - odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945

Źródła do biogramu

Książki

 • Album inżynierów i techników w Polsce. Lwów 1932, s. 41, [foto]
 • Czy wiesz kto to jest?. Pod ogólną red. S. Łozy. Warszawa 1938, s. 331
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 33, 70, 216, [foto]
 • Filcek H.: Rektorskie opowiadania. Kraków 2005, s.13-, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 91
 • Materiały Informacyjne [nr 1]. Komisja propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 19-23
 • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 221-222, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 51-52, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 33-42, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1921/22]. Kraków 1921, s. 4
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1922/23]. Kraków 1922, s. 6
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1924/25]. Kraków 1924, s. 7
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1925/26]. Kraków 1925, s. 13
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1926/27]. Kraków 1926, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1927/28]. Kraków 1927, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1928/29]. Kraków 1928, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1930/31]. Kraków 1930, s. 14
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 22
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 22
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 21-22
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 22-23
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 25-26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 10-11
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1947/48]. Kraków 1947, s. 4
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2. Red. T. Skarżyński. Warszawa 1992, s. 92-93
 • Suliga I.: Nie samą nauką AGH żyje ... : rektor prof. Jan Konrad Eligard Konrad. Vivat Akademia : AGH 2021, nr 23, s. 51-52, [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.115
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 173, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

Inne

Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 30.08.2016]. Dostępny w: www.rakowice.eu