Marian Sołtys

Z Historia AGH
Marian Sołtys
Marian Sołtys.jpg
Nazwisko Sołtys
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 10 października 1941
Miejsce urodzenia Szczerzyny


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, pomiary specjalne, pomiary geodezyjne
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Marian Sołtys (1941-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, pomiary specjalne, pomiary geodezyjne

Nota biograficzna

Urodził się 10 października 1941 roku w Szerzynach w powiecie jasielskim.

W 1965 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1965 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Geodezji Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Analiza metod i dokładności wyznaczania położenia sytuacyjnego i głębokości metalowych przewodów podziemnych wykrywaczami elektronicznymi" napisanej w Zakładzie Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej uzyskał doktorat. Następnie był adiunktem w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa i prowadził zajęcia z: geodezji inżynieryjno-przemysłowej, pomiarów specjalnych i zaawansowanych technologii pomiarów geodezyjnych.

Przez wiele lat był jurorem w corocznym ogólnopolskim finale konkursu wiedzy geodezyjnej i kartograficznej.

Autor ponad 70 publikacji, 2 patentów oraz wytycznych technicznych do instrukcji geodezyjnych.

Promotor ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii", Srebrna Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Srebrna Odznaka "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa, kilkukrotnie Nagroda Ministra, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/soltys-marian-01922

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 232
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 112, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 53
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 332-333, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 26.11.2020