Tadeusz Rembielak

Z Historia AGH
Tadeusz Rembielak
Nazwisko Rembielak
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 16 października 1945
Miejsce urodzenia Częstochowa


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja podziemna złóż, geotechnika górnicza
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Tadeusz Rembielak (1945-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, eksploatacja podziemna złóż, geotechnika górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 16 października 1945 roku w Częstochowie.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" w Libiążu (1970-1972).

W 1972 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgla Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Górniczego AGH.

W 1980 roku na podstawie pracy "Zmiany szczelinowatości w pokładzie węgla przed ścianą wybieraną z zawałem" uzyskał stopień doktora.

Był kierownikiem projektu badawczego "Nowoczesne metody uszczelniania i wzmacniania górotworu".

Współpracował z przemysłem górniczym, szczególnie w likwidacji szczelin.

W 2014 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 100 publikacji i kilku patentów.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Honorowa NOT, Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Srebrna Odznaka "Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa", Brązowa Odznaka "Zasłużony dla górnictwa RP", Odznaka "Za pracę społeczną i zawodową dla górnictwa ziemi krakowskiej", Dyrektor Górniczy I stopnia.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rembielak-tadeusz-001719

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 148
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 36, 72, 95, 242
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 26
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 114
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 299

Inne

stan na dzień 25.01.2023