Adam Józef Siedlar

Z Historia AGH
Adam Józef Siedlar
Adam Siedlar.jpg
Nazwisko Siedlar
Imię / imiona Adam Józef
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 18 marca 1929
Miejsce urodzenia Bobrek
Data śmierci 31 stycznia 2018
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn, transport, transport kopalniany, transport bliski, maszyny i urządzenia transportowe dla górnictwa
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Doc. dr inż. Adam Józef Siedlar (1929-2018)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, budowa i eksploatacja maszyn, transport, transport kopalniany, transport bliski, maszyny i urządzenia transportowe dla górnictwa

Nota biograficzna

Urodził się 18 marca 1929 roku w miejscowości Bobrek. Zmarł 31 stycznia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1952 roku ukończył AGH, a w 1955 roku Politechnikę Krakowską.

W 1953 roku jako asystent rozpoczął pracę w Zakładzie Maszyn do Urabiania i Ładowania w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH. W 1964 roku w AGH uzyskał stopień doktora. W 1971 roku uzyskał stanowisko docenta.

W latach 1972-1982 i 1988-1992 zastępca dyrektora Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, a w latach 1974-1994 kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Transportu Kopalnianego tegoż Instytutu. Od 1 kwietna 1992 roku na mocy uchwały Senatu AGH Wydział zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Staże: w latach 1962-1963 stypendium DAAD w RFN, specjalne stypendium naukowo-badawcze Fundacji Alexandra von Humboldta i praca w charakterze Visiting Professor w RFN w latach 1984-1985, 19 staży w czołowych instytucjach badawczych i wyższych uczelniach europejskich.

Praca w charakterze konsultanta naukowego ds. transportu kopalnianego w wielu instytucjach i zakładach przemysłowych w kraju. Udział w około 130 konferencjach naukowych i około 30 zagranicznych i wygłoszenie około 90 referatów.

Autor około 40 publikacji, w tym 9 książek. Promotor kilku doktoratów.

Członek założyciel Organizacji Profesorów Transportu Bliskiego Uniwersytetów Europejskich, w latach 1974-1994 członek zespołu koordynatorów międzynarodowych Międzynarodowej Fundacji Nauki (IFS),w latach 1977-1994 współpracownik redakcji działu polskiego Coal Abstracts Międzynarodowej Agencji Energetyki, członek Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (1964-1994), od 1989 Societas Humboldtian Polonorum.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Zasługi dla ZHR, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka "Za Pracę Społeczną dla m. Krakowa", Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH", Krzyż Armii Krajowej, Stopień Dyrektora Górniczego I st.,Nagrody Ministra za osiągnięcia w pracach naukowych i dydaktycznych, Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/siedlar-adam-003766

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład osobowy AGH ... 1953/54]. Kraków 1954, s. 162
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 318-319, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 27 (2 II 2018), s. A10-11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 33 (9 II 2018), s. A12 [nekr.]