Janusz Majta

Z Historia AGH
Janusz Majta
Janusz Majta.jpg
Nazwisko Majta
Imię / imiona Janusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 listopada 1955
Miejsce urodzenia Świdnica


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, przeróbka plastyczna metali
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Plastycznej Przeróbki Metali (2012-2020)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejProf. dr hab. inż. Janusz Majta (1955-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się 10 listopada 1955 roku w Świdnicy.

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W latach 1980-1986 pracował w przemyśle metalowym.

Od 1986 roku pracuje w AGH na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (poprzednio Wydział Metalurgiczny do 1993 roku, następnie Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej do 2005 roku).

W 1991 roku na podstawie pracy "Analityczna i eksperymentalna ocena rozkładu własności mechanicznych w pełnych okrągłych wyrobach ciągnionych", której promotorem był profesor Janusz Łuksza, uzyskał stopień doktora.

W 2001 roku na podstawie rozprawy "Complete Model for Niobium-Microalloyed Steels Deformed under Hot Working Conditions" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 2009 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W 2011 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego AGH.

W latach 2012-2020 był kierownikiem Katedry Plastycznej Przeróbki Metali. Od 2016 roku pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich w AGH.

Odbył liczne zagraniczne staże naukowo-badawcze oraz współpracuje z międzynarodowymi instytucjami: w latach 1993-1994 - Postdoctoral Fellow, The University of Waterloo, Canada; w 1996 roku współpraca z Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.A., Buttrio, Italy; Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, USA (1998-1999; 2002-2003, 2009 - long term visiting staff member; 2003-2006 consultant). Od 1999 roku ekspert Komisji Europejskiej - departamentu Directorate-General for Research and Innovation.

Członek Komitetu Metalurgii PAN od 2016 roku. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji: SITPH – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego; AIST – Association for Iron and Steel Technology, USA; TMS – The Minerals, Metals & Materials Society, USA; Deusche Gesellschaft fur Materialkunde E.V., Niemcy. Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji tematycznych, w tym Metal Forming (od 1996 - co 2 lata oraz edytor materiałów konferencyjnych).

Autor ponad 250 publikacji, 5 monografii i 3 patentów oraz koło 50 wystąpień na konferencjach naukowych przeważnie międzynarodowych.

Redaktor 10 materiałów konferencyjnych. Realizacja ponad 70 projektów naukowo-badawczych, w tym 12 międzynarodowych. Kierownik 22 projektów i grantów badawczych.

Promotor 8 prac doktorskich.

Główne osiągnięcia naukowe: opracowania z zakresu analizy teoretycznej i doświadczalnej oraz wieloskalowego modelowania procesów kształtowania struktury i własności metali poddawanych przeróbce plastycznej. Przeróbka termomechaniczna stali mikrostopowych. Badania nad poprawą plastyczności materiałów ultradrobnoziarnistych i nanostrukturalnych, również w warunkach obciążeń dynamicznych. Badania materiałów heterostrukturalnych i wielowarstwowych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza, Nagroda Rektora AGH (1990, 2001, 2008, 2009), Nagroda Rektora AGH za całokształt dorobku (2022)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/majta-janusz-002869

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 216

Artykuły

  • Łuksza J.: Nagroda w konkursie prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza. Biuletyn AGH 2014, nr 78/79, s. 28
  • Sieński H.: Profesor Antoni Rodziewicz-Bielewicz : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 16. Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 23-25, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. inż. Janusza Majty (18.04.2023)

stan na dzień 25.04.2023