Witold Aleksander Zuchiewicz

Z Historia AGH
Witold Aleksander Zuchiewicz
Witold Zuchiewicz.jpg
Nazwisko Zuchiewicz
Imię / imiona Witold Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 13 grudnia 1955
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 27 sierpnia 2012
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia czwartorzędu, geomorfologia Polski, neotektonika
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. Witold Aleksander Zuchiewicz (1955-2012)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia czwartorzędu, geomorfologia Polski,neotektonika

Nota biograficzna

Urodził się 13 grudnia 1955 roku w Krakowie. Zmarł 27 sierpnia 2012 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W latach 1974-1978 odbył studia geograficzne w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 7 lutego 1978 roku obronił pracę magisterską "Wpływ młodych ruchów tektonicznych na rzeźbę doliny Dunajca między Krościenkiem a Łąckiem" przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mieczysława Klimaszewskiego. Otrzymał dyplom (z wyróżnieniem) magistra w zakresie geografii, specjalność geografia fizyczna. W latach 1975-1978 studiował indywidualne w zakresie geologii w Instytucie Nauk Geologicznych UJ oraz Akademii Górniczo Hutniczej.

W latach 1979-2007 pracował w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.

24 czerwca 1981 roku obronił pracę "Młode ruchy tektoniczne a rzeźba środkowej części dorzecza Dunajca", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Ślączki i uzyskał dyplom doktora nauk przyrodniczych w zakresie geologii.

W 1989 roku na podstawie pracy "Evolution of the eastern Beskid Niski Mts. and morphotectonics of the Polish Flysch Carpathians" otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie geologii strukturalnej i geomorfologii.

Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał 22 lipca 1998 roku.

W latach 1997-2007 kierownikiem studiów doktoranckich, a w latach 1996-2000 przewodniczącym Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ.

W latach 2007-2012 wykładał w Katedrze Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Promotor 7 prac licencjackich, 13 magisterskich i 4 doktorskich.

Autor 4 monografii, ponad 150 artykułów recenzowanych, około 210 abstraktów, 3 map, recenzji 6 książek oraz redaktor różnych materiałów naukowych.

Odbył 6 staży zagranicznych we Włoszech, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat prowadził badania naukowe za granicą. Aktywnie uczestniczył w ponad 140 sympozjach, kongresach, konferencjach krajowych i zagranicznych.

Miał ogromne zasługi jako wielokrotny członek komitetów organizacyjnych i redaktor materiałów konferencyjnych. Był redaktorem naczelnym Folia Quaternaria (1993-2012), Annales Societatis Geologorum Poloniae (2002-2011), członkiem komitetów redakcyjnych Studia Geomorphologica Carpatho Balcanica oraz Przeglądu Geologicznego.

Był członkiem ponad 30 komisji i towarzystw naukowych zarówno polskich jak i zagranicznych, m.in.: członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, INQUA Neotectonics Commission, INQUA Neotectonics Commission, International Geographical Union, Working Group "Geomorphological Hazards", Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU, Geological Society of America.

Odznaczenia i nagrody

Serge von Bubnoff Medaille, przyznany przez Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften, Hutchison Young Scientist Award, był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UJ za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagroda naukowa im. Prof. Henryka Świdzińskiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Geologiczne.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/zuchiewicz-witold-006093

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 161-163, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2012, nr 203 (31 VIII 2012), s. A12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2012, nr 205 (3 IX 2012), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2012, nr 206 (4 IX 2012), s. A12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2012, nr 207 (5 IX 2012), s. A11 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2012, nr 201 (29 VIII 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 6 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2012, nr 202 (30 VIII 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 7 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2012, nr 203 (31 VIII 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 18 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2012, nr 204 (1-2 IX 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 9 [nekr.]

Inne