Atrybut:Rok od

Z Historia AGH

To jest własność typu Data.

Wyświetlanie 500 stron przy użyciu tej właściwości.
S
D
S
G
S
O
M
F
1966  +
P
R
W
Z
B
Ż
K
F
M
B
H
1966  +
A
1966  +
W
G
F
K
W
R
N
P
W
1967  +
K
W
C
M
Z
P
K
L
I
M
P
M
S
B
A
R
L
R
S
P
G
E
K
S
M
B
S
H
1969  +
B
T
K
1969  +
L
A
1969  +
B
R
S
C
F
I
M
K
1970  +
W
K
1971  +
M
H
Ż
M
Z
P
Ś
Ł
D
B
1972  +
P
D
R
1972  +
B
K
N
1972  +
G
J
L
D
W
R
K
N
B
K
D
K
S
F
M
Ś
J
S
W
I
L
K
1974  +
D
S
C
S
Z
W
1974  +
K
W
L
H
W
K
1975  +
F
1975  +
D
P
W
B
K
S
O
K
R
B
K
B
D
K
D
G
P
1975  +
F
B
N
1975  +
M
P
K
H
D
J
N
K
M
O
J
L
F
B
K
B
W
B
D
S
K
G
T
L
S
1978  +
Z
N
1978  +
H
U
N
1979  +
P
K
W
J
B
S
T
W
M
K
Z
J
L
O
W
P
J
D
K
1981  +
N
O
1981  +
K
S
W
S
Ł
P
F
N
K
C
1981  +
B
N
B
1981  +
G
P
M
1981  +
B
L
G
O
L
S
1981  +
N
1981  +
K
Ś
W
O
L
S
Z
C
W
T
K
M
Ż
W
C
J
S
M
C
N
W
M
R
1984  +
K
W
1984  +
M
1984  +
D
B
1984  +
M
P
B
D
L
K
N
S
1984  +
F
1984  +
M
Z
H
W
C
1986  +
S
Z
G
1987  +
Ś
C
H
S
B
C
M
S
Ł
J
P
A
F
R
1987  +
C
1987  +
B
W
1987  +
S
T
D
R
M
P
K
D
S
G
1987  +
K
G
C
F
T
1988  +
N
1988  +
Ł
N
1989  +
S
Z
J
L
G
1990  +
C
Ż
P
M
N
B
S
K
P
G
1990  +
H
T
G
R
M
R
M
L
M
Ś
W
P
K
B
L
N
Z
J
G
1990  +
J
K
1990  +
B
W
P
Ż
K
Ł
W
A
O
S
K
G
1992  +
W
M
B
Ś
K
B
G
1992  +
1992  +
S
W
S
P
M
1993  +
G
1993  +
K
C
Z
D
S
P
F
M
T
Ł
B
K
L
C
H
Z
J
S
Ł
R
M
L
K
P
M
S
B
G
1993  +
K
J
K
C
M
G
W
G
1995  +
Z
K
R
K
C
M
C
S
M
R
G
1996  +
K
Z
M
G
R
M
T
M
T
Ł
L
1996  +
H
K
B
C
H
L
Z
C
S
K
M
B
L
W
1996  +
B
S
P
R
K
P
D
B
H
M
G
O
K
T
K
1996  +
1996  +
C
W
B
S
W
M
K
W
O
T
M
C
S
P
O
D
A