Lucjan Sadok

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lucjan Sadok
Lucjan Sadok.jpg
Nazwisko Sadok
Imię / imiona Lucjan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 listopada 1941
Miejsce urodzenia Garbów Stary
Data śmierci 22 grudnia 1995
Dyscyplina/specjalności przeróbka plastyczna metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984–1990)
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metalurgiczny19841990

Prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Sadok (1941–1995)

Dyscyplina/specjalności: przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się 28 listopada 1941 roku w Garbowie Starym koło Sandomierza. Zmarł 22 grudnia 1995 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1964 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera metalurga AGH, ze specjalnością przeróbka plastyczna metali. Związany z Akademią od czasu ukończenia studiów. Zajmował kolejno stanowiska: stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a w 1991 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1984–1990 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Metalurgicznego i Dyrektora Instytutu Metalurgii. W latach 1988-1995 Kierownik Zakładu Przeróbki Plastycznej Metali.

Członek Centralnej Komisji Kwalifikacji ds. Tytułów i Stopni Naukowych (1987-1990).

Z jego inicjatywy został utworzony w 1988 roku na Wydziale Metalurgicznym kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa.

Autor ok. 55 artykułów z zakresu teorii i technologii procesów plastycznej przeróbki metali.

Od 1994 roku był członkiem The New York Academy of Sciences.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 100, [foto]
 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 126
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 177-178, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 311
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 116-117, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 22, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 49
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 101-102, [foto]

Artykuły

 • Kryś-Dyja A.: Profesor Sadok nie żyje!!. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, R. 63, nr 24, s. 24, [foto]
 • Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok profesor zwyczajny AGH 1941-1995. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1996, R. 63, nr 1, s. [3 okł.], [foto]
 • Nowakowski A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Lucjanie Sadoku : prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok profesor zwyczajny AGH (1941-1995). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1996, T. 22, nr 1, s. 85-86, [tekst ang. s. 83-84, foto]