Lucjan Sadok

Z Historia AGH
Lucjan Sadok
Lucjan Sadok.jpg
Nazwisko Sadok
Imię / imiona Lucjan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 listopada 1941
Miejsce urodzenia Garbów Stary
Data śmierci 22 grudnia 1995
Dyscyplina/specjalności przeróbka plastyczna metali
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984–1990)
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19781981
ProdziekanWydział Metalurgiczny19811984
DziekanWydział Metalurgiczny19841990

Prof. zw. dr hab. inż. Lucjan Sadok (1941–1995)

Dyscyplina/specjalności: przeróbka plastyczna metali

Nota biograficzna

Urodził się 28 listopada 1941 roku w Garbowie Starym koło Sandomierza. Zmarł 22 grudnia 1995 roku, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1964 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera metalurga AGH, ze specjalnością przeróbka plastyczna metali. Związany z Akademią od czasu ukończenia studiów. Zajmował kolejno stanowiska: stażysty, asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a w 1991 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1978-1981, 1981-1984 był prodziekanem, a następnie w latach 1984–1990 dziekanem Wydziału Metalurgicznego i Dyrektorem Instytutu Metalurgii.

W latach 1988-1995 był kierownikiem Zakładu Przeróbki Plastycznej Metali.

Członek Centralnej Komisji Kwalifikacji ds. Tytułów i Stopni Naukowych (1987-1990).

Z jego inicjatywy został utworzony w 1988 roku na Wydziale Metalurgicznym kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa.

Autor ponad 50 artykułów z zakresu teorii i technologii procesów plastycznej przeróbki metali.

Od 1994 roku był członkiem The New York Academy of Sciences.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 100, [foto]
 • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 126
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 177-178, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 311
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 116-117, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 22, 50, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. [AGH]. Kraków 1997, s. 49
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 31, 101-102, [foto]

Artykuły

 • Kryś-Dyja A.: Profesor Sadok nie żyje!!. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, R. 63, nr 24, s. 24, [foto]
 • Nowakowski A.: Prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok profesor zwyczajny AGH 1941-1995. Hutnik Wiadomości Hutnicze 1996, R. 63, nr 1, s. [3 okł.], [foto]
 • Nowakowski A.: Wspomnienie pośmiertne o prof. Lucjanie Sadoku : prof. dr hab. inż. Lucjan Sadok profesor zwyczajny AGH (1941-1995). Metallurgy and Foundry Engineering [wyd. AGH] 1996, T. 22, nr 1, s. 85-86, [tekst ang. s. 83-84, foto]