Jacek Lucjan Motyka

Z Historia AGH
Jacek Lucjan Motyka
Jacek Motyka.jpg
Nazwisko Motyka
Imię / imiona Jacek Lucjan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 czerwca 1944
Miejsce urodzenia Wieliczka


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrogeologia górnicza, ochrona wód, hydrogeochemia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1993-1996)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19931996

Prof. dr hab. inż. Jacek Lucjan Motyka (1944-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrogeologia górnicza, ochrona wód, hydrogeochemia

Nota biograficzna

Urodził się 6 czerwca 1944 roku w Wieliczce.

W 1969 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH zostając magistrem inżynierem. W tym samym roku rozpoczął pracę, jako asystent stażysta w Zakładzie Hydrologii Kopalnianej i Złożowej Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Studia nad własnościami hydrogeologicznymi skał triasowych w rejonie olkuskich kopalń rud" uzyskał doktorat. W 1988 roku został doktorem habilitowanym.

W 1999 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1991-1992 był zastępcą dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

W latach 1993-1996 prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 1994-1996 był kierownikiem Pracowni Hydrogeologii Górniczej w Zakładzie Hydrogeologii i Ochrony Wód.

Od 2003 roku kierownik Pracowni Geotechniki, Odwadniania i Inżynierii Środowiska.

Autor ponad około 300 publikacji, ponad 180 prac niepublikowanych. Promotor 10 prac doktorskich i około 120 magisterskich i 60 inżynierskich.

W latach 1984-1986 zatrudniony w Narodowej Agencji Zagospodarowania Kraju (ANAT),

Redaktor pomocniczy w "Hydrogeology Journal".

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników, Górnictwa, Anternational Association of Hydrogeologists, Komitetu Wykonawczego International Mine Water Association, Komisji Nauk Geologicznych PAN, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych przy Ministerstwie Środowiska, Komitetu ds Zagrożeń Wodnych przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Odznaczenia i nagrody

Nagrody Ministra, Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/motyka-jacek-02131

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 102, [foto]
  • Jacek Motyka. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 192
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 205
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 61
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 49, 77, 415
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 240
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 128

Inne

stan na dzień 23.12.2020