Jerzy Klich

Z Historia AGH
Jerzy Klich
Jerzy Klich.jpg
Nazwisko Klich
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 23 grudnia 1942
Miejsce urodzenia Bobrowniki


Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, sozotechnika, geotechnologia, technologia odwadniania i kształtowania stosunków wodnych
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2002-2005, 2005-2008)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19961999
ProdziekanWydział Górniczy19992002
DziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20022005
DziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20052008

Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Klich (1942-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, sozotechnika, geotechnologia, technologia odwadniania i kształtowania stosunków wodnych

Nota biograficzna

Urodził się 23 grudnia 1942 roku w Bobrownikach koło Będzina.

W 1956 roku roku rozpoczął naukę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach na Wydział Elektrycznym, które ukończył w 1961 roku z wynikiem bardzo dobrym. Następnie został przyjęty na Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej na specjalności „Eksploatacja podziemna”. Już na drugim roku założył Koło Naukowe z zakresu ekonomii. Studia ukończył w 1967 roku z wynikiem bardzo dobrym i został zatrudniony na stanowisku asystenta w nowo powołanej Katedrze Robót Górniczych Odkrywkowych Wydziału Górniczego u prof. Andrzeja Dunikowskiego. Podjęte w Katedrze badania w zakresie niekonwencjonalnych metod eksploatacji, hydromechanizacji, eksploatacji otworowej surowców stałych – w szczególności siarki – stały się domeną Jego badań i budowy bazy laboratoryjnej w Katedrze. W 1975 roku na podstawie pracy "Badania modelowe procesu eksploatacji skał sypkich hydromechaniczną metodą otworową" uzyskał stopień doktora. W 1990 roku został doktorem habilitowanym. W 1994 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH.

Po zmianach organizacyjnych Wydziału Górniczego z Katedr na Instytuty, w kolejnych wyborach powołany został na stanowisko wicedyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego ds. dydaktycznych na lata 1981-1988 i 1990-1992. Następnie w latach a po 1993-1996 był kierownikiem Zakładu Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym. W latach 1993-1996 był członkiem Rektorskiej Komisji ds. odbioru prac statutowych i własnych Pionu Górniczego, a także Członkiem Komitetu Naukowego Wydawnictw AGH i Redaktorem Kwartalnika „Górnictwo i Geoinżynieria”. W latach 1996-1999 i 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Górniczego. W tym okresie została opracowana nowa struktura i organizacja zarządzania finansami Wydziałowymi, włączająca do decyzji wszystkie podmioty mające wpływ na Wydziale na „zdobywanie” i gospodarkę finansową. W latach 2002-2005 i 2005-2008 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. W tym okresie powołano Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wodzisławiu i Jastrzębiu Zdroju. Do znacznych osiągnięć tych kadencji należały prace remontowe na Wydziale. Dzięki pozyskanemu grantowi budowlanemu z Komitetu Badań Naukowych kompletnej przebudowie uległa hala technologiczna przy pawilonie A-1 oraz podpiwniczenie tego budynku. Na miejscu nie używanych starych instalacji technicznych powstały nowoczesne laboratoria, które okazały się bardzo potrzebne w procesach akredytacji kształcenia na poszczególnych kierunkach. W ramach remontu hali technologicznej zbudowano od nowa profesjonalną bibliotekę wydziałową, łącząc w jedną - cztery małe biblioteki katedralne. We współpracy z KGHM zbudowano w latach 2003-2006 w łączniku A3-A4 najnowocześniejszą na tamte czasy salę dydaktyczną na 136 miejsc.

Autor około 100 publikacji, w tym 5 książek, 7 patentów. Promotor kilku doktoratów.

W latach 70-tych ubiegłego wieku był przewodniczącym nowo powstałego koła asystentów „Koło Młodych Pracowników Nauki AGH”. Przyczynił się do zorganizowania wspólne z ZNP na Uczelni „Klubu tenisowego” oraz zbudowania przez prace własne członków klubu oraz przy współpracy Działów Technicznych AGH kortów tenisowych w rejonie pierwszego budynku Akademii Górniczej na Krzemionkach. W 1999 roku wybrany został na Członka Zwyczajnego AKADEMII INŻYNIERSKIEJ w Polsce.

W roku 2012 przeszedł na emeryturę.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa, członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Generalny Dyrektor Górniczy st. I, Honorowa Odznaka AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/klich-jerzy-004043

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 104, [foto]
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 105, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 52-230
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 151, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, 23, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. Piotra Czai


stan na dzień 29.08.2019