Włodzimierz Piotr Kowalski

Z Historia AGH
Włodzimierz Piotr Kowalski
Włodzimierz Piotr Kowalski.jpg
Nazwisko Kowalski
Imię / imiona Włodzimierz Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 czerwca 1948
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 24 września 2021
Dyscyplina/specjalności modelowanie matematyczne, przepływy układów dwufazowych, sedymentacja wielostrumieniowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2002-2005)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Jednostka pozawydziałowa Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19961999
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19992002
KierownikSzkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla20002014
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20022005

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Piotr Kowalski (1948-2021)

Specjalność: modelowanie matematyczne, przepływy układów dwufazowych, sedymentacja wielostrumieniowa

Nota biograficzna

Urodził się 29 czerwca 1948 roku w Krakowie. Zmarł 24 września 2021 roku. Pochowany na cmentarzu w Krzywaczce koło Krakowa.

Z AGH związany od ukończenia studiów w 1972 roku na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Projektowania Hut, Urządzeń Hutniczych, Odpylających i Utylizacji Surowców Wtórnych Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W latach 1996-2002 przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, a w latach 2002-2005 dziekana.

W latach 2000-2014 kierownik Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska oraz kierownik studiów podyplomowych w tejże Szkole. Kierownik Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska, a także Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.

Przewodniczący wielu komitetów naukowych i organizacyjnych seminariów i konferencji naukowych.

Autor około 180 publikacji i 6 patentów, w tym 2 zagranicznych.

Promotor ok. 100 prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz koreferent 60 innych pracy dyplomowych. Wypromował 9 doktorantów, w tym 5 z wyróżnieniem. Recenzent pracy habilitacyjnej, autor 10 recenzji w przewodach doktorskich. Opiniował kilkanaście podręczników.

Od 2018 roku na emeryturze.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, Nagroda im. prof. Władysława Taklińskiego, nagrody Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaka Zasłużony dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, wielokrotnie nagradzany przez Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kowalski-wlodzimierz-piotr-002692

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 4, 11, 94-96, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1974/75]. Kraków 1975, s. 98, 101
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 170, [foto]

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]

Inne