Tadeusz Słomka

Z Historia AGH
Tadeusz Słomka
Tadeusz Slomka.jpg
Nazwisko Słomka
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 października 1948
Miejsce urodzenia Świątniki Górne


Dyscyplina/specjalności sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka
Pełnione funkcje Rektor AGH (2012-2016), (2016-2020)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19961999
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19992005
Prorektor ds. OgólnychAGH20052008
Prorektor ds. OgólnychAGH20082012
RektorAGH20122016
RektorAGH20162020

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka (1948–)

Dyscyplina/specjalności: sedymentologia złóż, metody matematyczne w geologii, geoturystyka

Nota biograficzna

Urodził się 27 października 1948 roku w Świątnikach Górnych koło Krakowa.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1972 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Pracę doktorską obronił w 1984 roku, habilitacyjną w 1996 roku. Od 1999 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH, profesor zwyczajny - 2008.

Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1996–1999. Kierownik Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska od 1999 roku, dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w latach 1999–2005, Prorektor ds. Ogólnych 2005–2012. Rektor AGH 2012–2020.

Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego (2003–), Rady Wydziału Górnictwa, Ekologii, Zarządzania i Geotechnologii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji (2002–), Rady Naukowej CHEMKOP Kraków, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi (2002–). Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek Zarządu Głównego 1992–1999, przewodniczący Sekcji Geologii Matematycznej i Geoinformatyki 1996–), doradca Wiceministra Środowiska, twórca i prezydent International Association for Geoturism, członek International Association for Mathematical Geology, International Association for Sedimentology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji.

Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych (Cu, pierwiastków promieniotwórczych, Zn i Pb, węgla kamiennego i brunatnego, diatomitów, iłów kaolinowych i surowców skalnych) i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geoturism", członek komitetu redakcyjnego Acta Montanistica Slovaka. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu.

Przewodniczący i sekretarz wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych m.in. Zastosowania Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii oraz GEOTUR. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii i innych.

Doktor honoris causa Shibaura Institute of Technology (SIT) w Japonii (2015), doktor honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku na Ukrainie (2015), doktor honoris causa Politechniki Lwowskiej (2018), doktor honoris causa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku (2018), doktor honoris causa Narodowego Uniwersytetu Technicznego "Politechnika Dniprowska" (2019), Profesor Honorowy Politechniki Wrocławskiej (2016), Profesor Honorowy Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (2017), Profesor Honorowy Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego w Szymkencie (Kazachstan) (2019), Medal Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Tytuł "Małopolanin Roku" (2020).

Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Dyplom honorowy i medal za wkład w rozwój sympozjum nauk technicznych, zastosowania metod matematyki i informatyki w geologii, Nagroda Ministra - indywidualna I stopnia (dwukrotnie), Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Nagroda Naukowa im. H. Świdzińskiego, Medal im. Karola Bohdanowicza, Wyróżnienie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii "Kryształowa Barbórka".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/slomka-tadeusz-002112

Źródła do biogramu

Książki

 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 14-257
 • Tadeusz Słomka. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 212-213
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 327, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 25-26, 38, [foto]

Artykuły

 • Bęben A.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 : z wydarzeń ostatnich tygodni... Vivat Akademia : AGH 2011, nr 8, s. 2-3, [foto]
 • Czaja P.: Przemówienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. dr. hab. inż. Piotra Czai wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Barbórki 2013 : [prof. Tadeusz Słomka Laureatem "Kryształowej Barbórki"]. Biuletyn AGH 2014, nr 73, s. 7-8, [foto]
 • Dembiński B.: Delegacja Shibaura Institute of Technology w AGH. Biuletyn AGH 2015, nr 87, s. 11, [foto]
 • Dembiński B.: Tytuł Doktora honoris Causa dla Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza Słomki i prof. Janusza Szmyda. Biuletyn AGH 2015, nr 87, s. 10, [foto]
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Godność Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 23, [foto]
 • Godność Profesora Honorowego Politechniki Wrocławskiej dla Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki. Vivat Akademia 2017, nr 16, s. 14, [foto]
 • Japońskie doktoraty dla naukowców z AGH. Dziennik Polski 2015, nr 55 (7-8 III 2015), s. B3
 • Janiszewska K.: Prof. Słomka rektorem AGH. Polska Gazeta Krakowska 2012, nr 80 (04 IV 2012), s. 4, [foto]
 • Kompetencje Prorektorów AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 6-7
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 6-150, [foto]
 • Kućmierz P.: Honorowa profesura dla rektora AGH. Biuletyn AGH 2017, nr 118, s. 15, [foto]
 • Kućmierz P.: Prof. Tadeusz Słomka, Rektor AGH, doktorem honoris causa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. Biuletyn AGH 2015, nr 92-93, s. [2], [foto]
 • Kućmierz P.: Profesor Tadeusz Słomka otrzymał doktorat honoris causa. Biuletyn AGH 2019, nr 140-141, s. 9, [foto]
 • Kućmierz P.: Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka otrzymał tytuły doktora honoris causa. Biuletyn AGH 2018, nr 126-127, s. 25-26 [foto]
 • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2016, vol. 17, s. 128-137, [foto]
 • Ludzie AGH z tytułami honoris causa. Gazeta Wyborcza 2015, nr 55 (7-8 III 2015), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2
 • Łazarczyk G.: AGH bada odnawialne źródła energii w Miękini. Gazeta Wyborcza 2013, nr 171 ( 24 VII 2013) dod. Gazeta Wyborcza Kraków , s. 4, [foto]
 • Medal zasłużonego dla Rektora AGH. Biuletyn AGH 2020, nr 145, s. 19, [foto]
 • Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego : nagroda naukowa im. Henryka Świdzińskiego za lata 1988 i 1989 : Tadeusz Słomka. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1991, Vol. 61, no. 1-2, s. 127-128, [foto]
 • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Tadeusz Słomka (ur. 1948), 2012/12-. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Profesor Słomka Małopolaninem Roku 2020. Biuletyn AGH 2021, nr 155-156, s. 17, [foto]
 • Rektor AGH Prezesem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Biuletyn AGH 2013, nr 65, s. 52
 • Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 3
 • Sieński H.: Profesor Tadeusz Słomka - Rektor w latach 2125-2020 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 23. Biuletyn AGH 2022, nr 178, s. 36-41, [foto]
 • Słomka T.: AGH - najlepsi w Polsce : rozmowa - prof. Tadeusz Słomka, nowo wybrany rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o swoich planach na nową kadencję. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2012, nr 89 (16 IV 2012), s. A5, [foto]
 • Słomka T.: AGH nie boi się kryzysu i niżu demograficznego : rozmowa - profesor Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie opowiada o planach uczelni na najbliższy rok. Rozm. M. Warszawski. Dziennik Polski 2013, nr 233 (5-6 X 2013), s. B02, [foto]
 • Słomka T.: Brylanty z szarych diamentów : rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozm. P. Polak. Dziennik Polski 2012, nr 233 (5 X 2012), s. A6, [foto]
 • Słomka T.: "Długoterminowy cel strategiczny jest niezmienny" : mówi w wywiadzie dla Biuletynu Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej profesor Tadeusz Słomka poproszony o podsumowanie kadencji i plany na przyszłość. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 11-12, [foto]
 • Słomka T.: Górnik, hutnik i... bioinżynier : rozmowa - Prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej o urodzinach uczelni. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2013, nr 137 (14 VI 2013), s. A08, [foto]
 • Słomka T.: Musimy z wyprzedzeniem patrzeć w przyszłość : rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, że musimy kreować nowe kierunki, często unikatowe, oraz nowe specjalności (...), które będą odpowiadać na potrzeby rynku pracy w kolejnych latach. Musimy z wyprzedzeniem patrzeć w przyszłość - mówi rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. Rozm. I. Trębacz. Biuletyn AGH 2012, nr 56-57, s. 4-7, [foto]
 • Słomka T.: Nowy rektor: AGH ma być polskim Cambridge : rozmowa z Prof. Tadeuszem Słomką. Rozm. B. Suchy. Gazeta Wyborcza 2012, nr 80 (04 IV 2012) dod. Gazeta Wyborcza Kraków , s. 3, [foto]
 • Słomka T.: Od specjalności do dyscypliny : rozmowa z prof. Tadeuszem Słomką prorektorem ds. ogólnych Akademii Górniczo-Hutniczej, pomysłodawcą i twórcą geoturystyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2007, nr 79 (3 IV 2007), s. 10, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Słomka T.: Przemówienie Jego Magnificencji prof. Tadeusza Słomki Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłoszone podczas inauguracji 94. Roku Akademickiego w AGH w dniu 4 października 2012 roku. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 6-7, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2014/2015. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 4-6, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki : wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013. Biuletyn AGH 2013, nr 70, s. 4-5, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki : wygłoszone podczas uroczystej inauguracji w AGH Roku Akademickiego 2013/2014 - aula paw. A-0, 4 października 2013. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 11, s. 6-7, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof Tadeusza Słomki wygłoszone podczas uroczystej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w dniu 13 września 2012 roku. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 26
 • Słomka T.: Przemówienie prof. Tadeusza Słomki, Rektora AGH na kadencję 2012-2016, wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 września 2012 roku związanego z przekazaniem władzy rektorskiej. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 12-13, [foto]
 • Słomka T.: Przemówienie Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki wygłoszone 5 października 2015 podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016. Biuletyn AGH 2015, nr 94, s. 4-5, [foto]
 • Słomka T.: Przestrzeń efektywna i efektowna : rozmowa z prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. ogólnych prof. Tadeuszem Słomką. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2008, nr 50 (28 II 2008), s. 10, [foto] (Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Słomka T.: Rektor, którego studenci uwielbiają nie tylko za to, że wypije z nimi małe piwo. [Rozm.] M. Mazurek. Gazeta Krakowska 2014, nr 230 (3 X 2014), s.16, [foto]
 • Słomka T.: 100-lecie powołania Akademii. Biuletyn AGH 2013, nr 64, s. 2, [foto]
 • Słomka T.: 100-lecie powołania Akademii. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 10, s. 2, [foto]
 • Słomka T.: Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci AGH : 100-lecie powołania Akademii. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 3, [foto]
 • Słomka T.: Uczelnia przyjazna studentom i pracownikom : rozmowa z dr. hab. inż. Tadeuszem Słomką, prorektorem do spraw ogólnych AGH. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2006, nr 293s (17 XII 2006), s. 12-13, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Słomka T.: Zmiany, ale przemyślane : rozmowa z profesorem Tadeuszem Słomką, prorektorem AGH ds. ogólnych. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 54 (5 III 2006), s. 6-7, [foto] (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Sulima Z.: Władze AGH na kadencję 2012-2016 zostały wybrane. Biuletyn AGH 2012, nr 52, s. 1-3, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 • Wynalazki : AGH ma swój bolid wyścigowy. Dziennik Polski 2013, nr 137 (14 VI 2013), s. A08, [foto]

Inne


stan na dzień 28.01.2021