Zdzisław Klonowicz

Z Historia AGH
Zdzisław Klonowicz
Zdzislaw Klonowicz.jpg
Nazwisko Klonowicz
Imię / imiona Zdzisław
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 24 czerwca 1928
Miejsce urodzenia Chorzelów
Data śmierci 5 grudnia 2001
Dyscyplina/specjalności teoria obwodów, zastosowanie dystrybucji w elektrotechnice teoretycznej
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1978–1981)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19721975
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19751978
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19781981

Doc. dr inż. Zdzisław Klonowicz (1928–2001)

Dyscyplina/specjalności: teoria obwodów, zastosowanie dystrybucji w elektrotechnice teoretycznej

Nota biograficzna

Urodził się 24 czerwca 1928 roku w Chorzelowie, pow. Mielec. Zmarł 5 grudnia 2001 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1952 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Elektromechanicznym AGH, studia magisterskie w 1954 roku na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. Doktoryzował się w 1964 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1953 roku na etacie asystenta w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej, awansując kolejno na st. asystenta, adiunkta, w 1970 roku powołany został na stanowisko docenta w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, gdzie pracował do chwili przejścia na emeryturę, pełniąc kolejno funkcję dyrektora Instytutu i kierownika Zakładu.

W latach 1972-1975 prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, następnie w latach 1975-1978 prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki i w latach 1978-1981 dziekan Wydziału.

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej — wielokrotnie członek władz Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich — członek Komisji Oddziału PAN w Krakowie.

Autor licznych publikacji, skryptów uczelnianych i książki z dziedziny teorii obwodów. Promotor 6 prac doktorskich.

Badacz zagadnień teoretycznych elektrotechniki. Był jednym z twórców Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Nagrody i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 69-71, [foto]
  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
  • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 75-76, [foto]
  • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 63-65, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 11, 49, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 295-296, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 153 [foto]

Artykuły

  • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]