Zygmunt Szymon Kolenda

Z Historia AGH
Zygmunt Szymon Kolenda
Zygmunt Kolenda.jpg
Nazwisko Kolenda
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 marca 1936
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności termodynamika, energetyka cieplna, modelowanie matematyczne procesów wymiany ciepła i masy
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (1978-1981 i 1984-1985)
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19781981
DziekanWydział Metali Nieżelaznych19841985

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Szymon Kolenda (1936-)

Specjalność: termodynamika, energetyka cieplna, modelowanie matematyczne procesów wymiany ciepła i masy

Nota biograficzna

Urodził się 28 marca 1936 roku w Tarnowie.

Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w 1960 roku, studia podyplomowe na Wydziale Fizyki, Matematyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1963 roku.

W Akademii Górniczo-Hutniczej zatrudniony od 1962 roku.

W 1965 roku w Politechnice Śląskiej uzyskał stopień doktora.

W 1968 roku uzyskał habilitację.

W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 1989 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1981-2006 kierownik Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych w latach 1978-1981 i 1984-1985.

Od 2006 roku profesor emerytowany na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

Członek wielu stowarzyszeń naukowych i zawodowych np.: Polskiej Akademii Umiejętności (od 1996 roku, od 2019 członek czynny Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych PAU), Komitetu Termodynamiki Polskiej Akademii Nauk (od 1989 roku), Komitetu Problemów Energetyki PAN (od 1996 roku), American Physical Society (APS), American Society for Mechanical Engineers (ASME) (od 1994 roku), American Mathematical Society i innych.

Aktywista działający w wielu organizacjach, ruchach społecznych, fundacjach społecznych i samorządowych m.in.: członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (1998-2006), przewodniczący Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego (1990-1993), przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w AGH (1989-1992), członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (1995-) i wielu innych.

Visiting Professor: Institute for Advanced Studies (Meksyk), University of New Brunswick (Kanada). Wykładowca na uniwersytetach w USA, Kanadzie, Meksyku, Norwegii, Niemczech, Austrii, Japonii, Korei Południowej.

Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej (2015).

Autor ponad 150 publikacji, promotor 18 przewodów doktorskich, recenzent prac habilitacyjnych oraz recenzent w przewodach o nadanie tytułów naukowych profesora dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Honoris Gratia" nadany przez Prezydenta m. Krakowa, Medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich Ameryki Północnej, Medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji i inne.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kolenda-zygmunt-002970

Źródła do biogramu

Książki

  • Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10-12 czerwca 2003 r. / [red. mat. konf.: Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul] ; Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Fundacja "Metale Nieżelazne - Tradycja i Rozwój", Narodowa Agencja Poszanowania Energii. - Kraków : KTiIPM AGH, 2003. - S. 15-21: 40 - lat działalności naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunta Kolendy
  • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 145–146
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 159
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. Jerzy Nowakowski, Leszek Kustowski, Wojciech Libura. Kraków 2002, s.40 [foto]
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Gliwice 1999, s. 140

Artykuły

  • Godność Profesora Honorowego Politechniki Śląskiej dla prof. Zygmunta Kolendy. Vivat Akademia : AGH 2016, nr 15, s. 6 [foto]
  • PAU wobec polskiej emigracji : z prof. Zygmuntem Kolendą, przewodniczącym Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, Prezesem Oddziału Krakowskiego Wspólnoty Polskiej rozmawia Anna Woźniakowska. Miesiąc w Krakowie 2008, nr 12, s. 54-55
  • Pierwsza kawa w wolnej Polsce : z prof. Zygmuntem Kolendą, w 1989 r. członkiem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" odpowiedzialnym za kampanię wyborczą w okręgu obejmującym m.in. krakowską Krowodrzę i Myślenice, rozmawia Marek Bartosik. Polska Gazeta Krakowska 2009, nr 125 (29.05.2009), dod. Kraków Piątek Wieczorem, s. 8
  • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
  • Szmyd J.: Godność Profesora Honorowego Politechniki Śląskiej dla prof. Zygmunta Kolendy. Biuletyn AGH 2015, nr 96, s. 13

Inne

stan na dzień 22.03.2023