Janusz Krzysztof Kowal

Z Historia AGH
Janusz Krzysztof Kowal
Janusz Kowal.jpg
Nazwisko Kowal
Imię / imiona Janusz Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 25 lipca 1949
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika, wibroakustyka, sterowanie w układach mechanicznych, dynamika maszyn, sterowanie drganiami
Pełnione funkcje Prorektor ds. Nauki (1999-2002), Prorektor ds. Badań Naukowych (2002–2005)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19871990
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19901992
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19921993
ProdziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19931996
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki19961999
ProrektorAGH19992002
ProrektorAGH20022005
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20052008
DziekanWydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki20082012

Prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal (1949-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, wibroakustyka, sterowanie w układach mechanicznych, dynamika maszyn, sterowanie drganiami

Nota biograficzna

Urodził się 25 lipca 1949 roku w Krakowie.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dyplom mgr. inż. automatyka otrzymał w 1973 roku. W 1976 roku ukończył studia podyplomowe w ramach Studium Pedagogicznego.

Pracę w AGH rozpoczął w 1974 roku, jako asystent w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych. Asystent (1974–1977), starszy asystent (1977–1982), adiunkt (1982–1992), profesor nadzwyczajny (1996).

W 1982 roku na podstawie pracy "Synteza i analiza wybranych układów wibroizolacji sterowanej", której promotorem był profesor Karol Tomaszewski, otrzymał stopień doktora.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Aktywne i semiaktywne metody wibroizolacji układów mechanicznych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2000 roku otrzymał tytuł profesora.

Kierownik Katedry Automatyzacji Procesów (1994–2015), w latach 1990-1992 prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, a następnie w latach 1992-1993 i 1993-1996 prodziekan i w latach dziekan 1996-1999 i 2005-2008 i 2008-2012 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

W latach 1999–2002 prorektor ds. Nauki i w latach 2002-2005 prorektor ds. Badań Naukowych AGH.

Członek NOT (1975-), Krakowskiego Oddziału SIMP (1982–1986), Komisji Mechaniki Stosowanej PAN (1996–), członek Komitetu Mechaniki PAN (2012-), przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN (2016–), wiceprezes Krajowej Rady Maszyn Górniczych, członek zespołu do spraw nagród prezesa Rady Ministrów (1998–). Członek Międzynarodowego Instytutu Akustyki i Wibracji, członek ASEE - American Society for Engineering Educations.

Staż naukowy: w Instytucie Ochrony Pracy w Dreźnie (1987), w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (1990) oraz w Glasgow Caledonian University w Szkocji (1996). Doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej (2015), Politechniki Świętokrzyskiej (2016), Politechniki Białostockiej (2017).

Badania: problematyka eliminacji drgań w ich szkodliwym aspekcie oddziaływania na maszyny i urządzenia, jak i ich oddziaływania na organizm ludzki.

Autor ponad 290 publikacji, w tym kilku książek oraz patentów. Promotor wielu rozpraw doktorskich.

17 września 2019 roku został wybrany przewodniczącym Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Członek Rady Doskonałości Naukowej (2019 rok).

28 września 2022 roku Senat AGH uchwałą nr 81/2022 nadał mu tytuł Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski(2013), Medal Georgia Agricoly, Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kowal-janusz-002458

Źródła do biogramu

Książki

 • Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. [Red.] Marian Banaś, Jerzy Nawara, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Kraków 2012, s. [51], [foto] (Monografie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki nr 60; Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics)
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 11, 15, 148-149, [foto]
 • Prof. Janusz Kowal Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 13 stycznia 2023 r. Kraków [2023], 75 s., [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 39, 45, 342
 • Sterowane zawieszenia pojazdów : prof. dr hab. inż. Janusz Krzysztof Kowal : doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. [Oprac. Stanisław Adamczak]. Kielce 2016, 84 s., [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie. Kraków 1999, s. 158–159
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. [Oprac.] Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. Kraków 1999, s. 107, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu Józef Czajkowski, Zbigniew Kazimierz Witek. Kraków 2002, s. 115-116, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 167–168

Artykuły

 • Karwat B.: Medal Georgia Agricoly dla prof. Janusza Kowala. Biuletyn AGH 2010, nr 28, s. 5, [foto]
 • Karwat B., Profesor Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Lubelskiej. Biuletyn AGH 2015, nr 90-91, s. 14, [foto]
 • Karwat B., Profesor Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Biuletyn AGH 2015, nr 94, s. 18-19, [foto]
 • Kowal J.: Chcemy być najlepsi : rozmowa z prof. Januszem Kowalem, dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2006, nr 95 s (23 IV 2006), [dod.] Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 8-9, [foto]
 • Kowal J.: Edukacyjne hity : rozmowa z prof. Januszem Kowalem, dziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Rozm. G. Starzak. Dziennik Polski 2007, nr 84 (10 IV 2007), [dod.] Dziennik Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 15, [foto]
 • Kowal J.: Przemówienie Dziekana Wydziału IMiR w kadencji 2008-2012 prof. Janusza Kowala wygłoszone podczas uroczystej Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w dniu 13 września 2012 roku. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 27
 • Kowal J.: Przybliżyć naukę : rozmowa z prof. Januszem Kowalem, Prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej ds. Badań Naukowych, przewodniczącym Rady Programowej Festiwalu Nauki w Krakowie. Rozm. P. Stachnik. Dziennik Polski 2005, nr 107 (9 V 2005), [dod.] Festiwal Nauki w Krakowie, s. 2, [foto]
 • Kowal J.: Wywiad z prof. dr hab. inż. Januszem Kowalem Prodziekanem Wydziału Inzynierii Mechanicznej i Robotyki. Rozm. J. Szerłomski. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 21, s. 4-5,[foto]
 • Medal Georgia Agricoly dla prof. Janusza Kowala. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 4, s. 25
 • Nowe władze AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 2, 35 [foto]
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Profesor Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Biuletyn AGH 2016, nr 104/105, s. 14, [foto]
 • Profesor Janusz Kowal doktorem honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Vivat Akademia : AGH 2017, nr 16, s. 13 [foto]
 • Sulima Z.: Profesor Janusz Kowal honorowym profesorem. Biuletyn AGH 2023, nr 178, s. 12, [foto]
 • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 • Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]

Inne

stan na dzień 29.08.2023