Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej

Z Historia AGH
Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej
Rok założenia 1973
Rok przekształcenia 1991
Pochodzi od Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
Przekształcony na: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Struktura instytutu

1980-1990

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[1]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[2]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[3]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)[4]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[5]
 • Zakład Fizyki Środowiska (1980-2000)[6]


1976-1979

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[7]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[8]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[9]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)[10]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[11]
 • Zakład Izotopów Naturalnych (1974-1979)[12]


1974-1975

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[13]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[14]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[15]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)[16]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[17]
 • Zakład Izotopów Naturalnych (1974-1979)[18]

Władze instytutu

 FunkcjaRok odRok do
Kazimierz PrzewłockiDyrektor19761983

Osoby związane z instytutem

Bohdan Dziunikowski, Jerzy Kazimierz Gierula, Ludwik Konstanty Górski, Stanisław Feliks Kwieciński, Jerzy Michał Massalski, Marian Mięsowicz

Przypisy

 1. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 3. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału
 5. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 6. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 7. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 9. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979
 10. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału
 11. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979
 12. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, 1976, 1978/1979
 13. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 14. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 15. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 16. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975
 17. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 18. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, 1976, 1978/1979

Bibliografia

Książki

 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1991, s. 411-430
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1990, s. 491-515
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1989, s. 467-481
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1988, s. 443-469
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1987, s. 475-503
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1986, s. 431-456
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1985, s. 455-463
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 47-48
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 11, 110-113
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 59-60
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 11, 125-129
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 10, 112-116
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 12, 125-129
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 132-136

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 21.01.2021