Anna Jankowska-Kłapkowska

Z Historia AGH
Anna Jankowska-Kłapkowska
Anna Jankowska-Klapkowska.jpg
Nazwisko Jankowska-Kłapkowska
Imię / imiona Anna
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 29 kwietnia 1925
Miejsce urodzenia Łódź
Data śmierci 31 pażdziernika 2004
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności organizacja i zarządzanie, ekonomia,  ekonomika środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1981–1984)
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem19801981
DziekanWydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem19811984

Prof. zw. dr hab. Anna Jankowska-Kłapkowska (1925–2004)

Dyscyplina/specjalności: organizacja i zarządzanie, ekonomia, ekonomika środowiska przyrodniczego i zasobów naturalnych

Nota biograficzna

Urodziła się 29 kwietnia 1925 roku w Łodzi. Zmarła 31 października 2004 roku w Krakowie. Pochowana została na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (1956). Doktor nauk ekonomicznych (1962), doktor habilitowany (1967), profesor nadzwyczajny (1973), profesor zwyczajny (1982).

Asystent w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1950–1952); starszy asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Górniczym AGH (1952–1953), adiunkt (1954–1968), docent (1968–1973), profesor (1973–2004). Kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej (1968–1979) oraz dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (1969–1979) i Instytutu Nauk Ekonomicznych w AGH (1980–1992). Kierownik Katedry Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody na Wydziale Zarządzania AGH (1992–1999). Prodziekan (1980–1981) i pierwszy z wyboru dziekan (1981–1984) Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem (obecnie Wydział Zarządzania) AGH. Brała udział w tworzeniu i funkcjonowaniu w AGH Studium Kształcenia Kadr Górniczych dla Potrzeb Handlu Zagranicznego (1983–1992). Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych Akademii Polonijnej w Częstochowie. Kierownik Katedry Ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesor w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wykładowca na Akademii Rolniczej w Krakowie. Współpracowała z Małopolską Wyższą Szkołą Zawodową w Krakowie.

Główne kierunki badań: teoria trwałego zrównoważonego rozwoju; gospodarka nieodnawialnymi zasobami przyrody; programowanie rozwoju regionów o szczególnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego.

Staże: Niemiecka Akademia Nauk (DAAD), Uniwersytet Techniczny Clausthal (Niemcy), Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paryż), Instytuty Górnicze (Moskwa i Lenigrad).

Bardzo znany i niezwykle ceniony wykładowca ekonomii, inicjator badań naukowych, kierownik wielu zespołów badawczych.

Członek wielu ogólnopolskich gremiów naukowych oraz krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Wieloletni współpracownik PAN, m.in. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (1986–1992), Pracowni Ekonomiki Surowców Mineralnych (kierownik 1986–1990), Pracowni Analiz i Programowania Rozwoju Gospodarki Surowcami Mineralnymi (kierownik 1990–1991); członek Rady Redakcyjnej kwartalnika Gospodarka Surowcami Mineralnymi; członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułów Naukowych (dwie kadencje).

Autorka bardzo wielu prac naukowo-badawczych. Promotor prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Wydziału Zarządzania AGH, Odznaka Jubileuszowa 80-lecia Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Krakowie, inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jankowska-klapkowska-anna-003317

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej. 1992/93, T. 2 : Instytucje Naukowe. Warszawa 1993, s. 361, poz. 1620
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 81-83, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 125, [foto]
  • Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : Wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Profesor Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej. Kraków 2001, s. V, XII, XIV, XV, XVIII, XIX, XXXI, [foto]

Artykuły

  • Broda Z.: Prof. dr hab. Anna Jankowska-Kłapkowska (1925-2004). Folia Oeconomica Cracoviensia 2007, Vol. 48, s. 137-144
  • Dziennik Polski 2004, nr 258 (3 XI 2004). s. 14 [nekr.]
  • Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Pani prof. zw. dr hab. Anny Jankowskiej-Kłapkowskiej. Konferencja - Teoria i Praktyka Zarządzania. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 95, s. 3 str. okładki, [foto]
  • Pajda R.: Teoria i praktyka zarządzania. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 95, s. 19, [foto]
  • Preisner L.: O Pani Profesor Annie Jankowskiej-Kłapkowskiej wspomnienie. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 2004, t. 49, z. 4, s. 355-358
  • Preisner L., Pindór T.: Profesor Anna Jankowska-Kłapkowska (1925-2004) : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 137, s. 24, [foto]

Inne