Jan Wróbel

Z Historia AGH
Jan Wróbel
Jan Wróbel.jpg
Nazwisko Wróbel
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 2 grudnia 1934
Miejsce urodzenia Więckowice
Data śmierci 8 lipca 2017
Dyscyplina/specjalności projektowanie urządzeń hutniczych, konstrukcja urządzeń ochrony środowiska w hutnictwie
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1984-1987, 1987-1990)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19841987
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19871990

Doc. dr inż. Jan Wróbel (1934-2017)

Dyscyplina/specjalności: projektowanie urządzeń hutniczych, konstrukcja urządzeń ochrony środowiska w hutnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 2 grudnia 1934 roku w Więckowicach (wieś należąca do gminy Zabierzów). Zmarł 8 lipca 2017 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1952 roku uzyskał dyplom technika-elektryka w Technikum Energetyczno-Elektrycznym w Krakowie i w tym samym roku, na podstawie nakazu pracy, został zatrudniony w Cementowni "Grodziec" w Grodźcu koło Będzina. W roku akademicki 1954/55 rozpoczął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na ówczesnym Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Tytuł mgr inż. mechanika-hutniczego uzyskał w 1960 roku. W 1967 roku obronił pracę doktorską pt. "Analiza oraz dobór parametrów ruchowych pieców martenowskich, celem zastosowania kompleksowej automatyzacji i racjonalnej konstrukcji urządzeń".

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn i Urządzeń Hutniczych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych na stanowisku asystenta (1960-1964), starszy asystent (1964-1967), adiunkt (1967-1971), następnie docent. Dyrektor Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki w latach 1970-1984. Kierownik Zakładu Projektowania Hut i Urządzeń Hutnictwa Stali w latach 1971-1979. Kierownik Zakładu Projektowania Hut, Urządzeń Hutniczych, Odpylających i Utylizacji Surowców Wtórnych w latach 1979-1992. Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych ds. dydaktyczno-wychowawczych w kadencjach 1984-1987 oraz 1987-1990. Kierownik Zespołu Urządzeń Hutniczych w latach 1992-2000. W okresie pracy AGH odbył staże naukowe w zagranicznych placówkach naukowych, m. in.: Institut für Walzwerk, Riza, NRD (1962), Wysoka Szkoła Bańska, Ostrawa, Czechosłowacja (1964, 1969), Gornyj Instytut im. Plechanowa, Leningrad (1972).

Równocześnie z działalnością dydaktyczną uczestniczył w licznych pracach badawczych i naukowo-badawczych wykonywanych dla potrzeb przemysłu, głównie hutniczego. W latach 1985-1990 był kierownikiem zespołu wykonującego projekt naukowo-badawczy na zlecenie Międzyresortowego Centrum Majątku Trwałego w Radomiu. W ramach tego projektu, kierowany przez niego zespół opracował metodykę planowania remontów obiektów przemysłowych, a także dedykowane specjalistyczne oprogramowanie. Brał również udział w opracowaniu szeregu opinii i ekspertyz na potrzeby wielu instytucji, m. in.: Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

Członek wielu organizacji m. in.: Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN oraz komitetów redakcyjnych czasopism.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota odznaka za pracę społeczną dla miasta Krakowa, Srebrna i Złota Honorowa Odznaka SITPH i inne

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wrobel-jan-003621

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 158-160, [foto]
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 13, 110, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 160 (12 VII 2017), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2017, nr 161 (13 VII 2017), s. A12 [nekr.]
  • Karwat B.: Docent Jan Wróbel 1934-2017 (wspomnienia). Biuletyn AGH 2017, nr 116-117, s. 33-34, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 04.04.2018]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/