Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Z Historia AGH
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Rok założenia 1992
Logo Plik:Logo WGGiIŚ.jpg
Pochodzi od Wydział Geodezji Górniczej
Przekształcony na:

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dzieli się na: Wydział Geodezji Górniczej i Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952.[1]

Od 1 września 1952 r. Wydział Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 15 stycznia 1992 r. Wydział Geodezji Górniczej zmienia nazwę na: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Od 15 stycznia 1992 r. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

01.10.2020-2024

 • Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (2007-)[2]
 • Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej (2020-)[3]
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)[4]
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej (2007-)[5]
 • Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii (2016-)[6]

30.11.2016-01.10.2020

 • Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (2007-)[7]
 • Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska (2007-2020)[8]
 • Katedra Geomatyki (2007-2020)[9]
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)[10]
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej (2007-)[11]
 • Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii (2016-)[12]

29.10.2008-30.11.2016

 • Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (2007-)
 • Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska (2007-2020)
 • Katedra Geomatyki (2007-2020)
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej (2007-)

30.05.2007-29.10.2008

 • Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (2007-)[13]
 • Katedra Geomatyki (2007-2020)[14]
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej (2007-)[15]
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)[16]
 • Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska (2007-2020)[17]
 • Katedra Nauk o Środowisku (2002-2008)[18]

2006-30.05.2007

 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)[19]
 • Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej (1992-2007)[20]
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)[21]
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007)[22]
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki (2006-2007)[23]
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)[24]
 • Katedra Geodezji Górniczej (2005-2007)[25]
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii (2000-2007)[26]
 • Katedra Nauk o Środowisku (2002-2008)[27]

2005

 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej (1992-2007)
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006)[28]
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Katedra Geodezji Górniczej (2005-2007)[29]
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii (2000-2007)
 • Katedra Nauk o Środowisku (2002-2008)[30]

27.03.2002-2004

 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej (1992-2007)[31]
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006)
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii (2000-2007)
 • Katedra Nauk o Środowisku (2002-2008)[32]
 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)[33]

2002-27.03.2002

 • Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej (1992-2007)[34]
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006)
 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)[35]
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii (2000-2007)
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007)
 • Katedra Nauk o Środowisku (2002-2008)[36]

27.09.2000-2001

 • Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej (1992-2007)[37]
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006)
 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)[38]
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii (2000-2007)[39]
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007)[40]
 • Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002)[41]

2000-27.09.2000

 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (1992-2007)[42]
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006)
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska(1996-2000)[43]
 • Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002)[44]

1997-1999

 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (1992-2007)
 • Katedra Informacji o Terenie (1996-2007)[45]
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Katedra Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006)[46]
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000)[47]
 • Zakład Chemii Środowiska (1995-1999)[48]

1995-1996

 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (1992-2007)
 • Zakład Informacji o Terenie (1992-1996)[49]
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996)[50]
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996)[51]
 • Zakład Chemii Środowiska (1995-1999)[52]

1994

 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)
 • Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (1992-2007)
 • Zakład Informacji o Terenie (1992-1996)
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)
 • Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996)
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996)

1993

 • Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005)[53]
 • Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007)[54]
 • Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej (1992-2007)[55]
 • Zakład Informacji o Terenie (1992-1996)[56]
 • Zakład Geodezji i Kartografii (1992-2007)[57]
 • Zakład Ochrony Terenów Górniczych(1992-1996)[58]
 • Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996)[59]

1992

 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej (1972-1992)[60]
Zakład Badań Deformacji Górotworu (1974-1992)
Zakład Fotogrametrii (1969-1992)
Zakład Geodezji (1952-1992)
Zakład Geodezji Górniczej (1974-1992)
Zakład Geodezji Wyższej (1951-1992)
Zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej (1971-1992)
Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)[61]
Zakład Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń (1972-1992)
Zakład Budownictwa i Inżynierii (1969-1992)
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska(1972-1992)[62]
Zakład Ochrony Powietrza (1974-1992)
Zakład Rekultywacji Terenów Przemysłowych (1972-1992)
Zakład Szkód Górniczych (1969-1992)
Zakład Zagospodarowania Terenów Górniczych (1984-1992)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Jadwiga Anna JarzynaProdziekan19921993
Jan GocałDziekan19921996
Zofia Maria Śmiałowska-UbermanProdziekan19921993
Józef Bronisław BeluchProdziekan19921996
Józef JachimskiProdziekan19931996
Ryszard HycnerProdziekan19961999
Stanisław GruszczyńskiProdziekan19961999
Jacek Jerzy SzewczykProdziekan19961999
Józef Bronisław BeluchDziekan19961999
Ryszard HycnerProdziekan19992002
Krzysztof PietruszkaProdziekan19992002
Stanisław GruszczyńskiProdziekan19992002
Józef Bronisław BeluchDziekan19992002
Tadeusz ChrobakProdziekan20022005
Stanisław GruszczyńskiProdziekan20022005
Jacek Jerzy SzewczykProdziekan20022005
Jan GocałDziekan20022005
Marian MazurProdziekan20052008
Jacek Jerzy SzewczykProdziekan20052008
Edward PrewedaProdziekan20052008
Jan GocałDziekan20052008
Marian MazurDziekan20082012
Stanisław GruszczyńskiDziekan20122016
Stanisław GruszczyńskiDziekan20162020
Ryszard Józef HejmanowskiDziekan20202024

Osoby związane z wydziałem

Stanisław Franciszek Barycz, Józef Bronisław Beluch, Jerzy Włodzimierz Bernasik, Stanisław Boczar, Władysław Adam Borowiec, Adam Kazimierz Bałut, Piotr Michał Banasik, Marek Jan Bogacki, Adam Boroń, Kazimierz Bujakowski, Małgorzata Maria Buśko, Jarosław Stanisław Bydłosz, Tadeusz Chrobak, Jerzy Chwastek, Bogusław Cisło, Józef Czaja, Piotr Michał Cichociński, Jan Wincenty Dobrowolski, Tadeusz Zbigniew Dworak, Alojzy Michał Dzierżęga, Bogdan Dżegniuk, Konrad Przemko Eckes, Teresa Eckes, Stanisław Franciszek Marian Fertig, Jan Gmyrek, Jan Gocał, Władysław Góral, Karol Greń, Stanisław Gruszczyński, Tadeusz Piotr Gołda, Ryszard Hycner, Beata Joanna Hejmanowska, Ryszard Józef Hejmanowski, Józef Jachimski, Wacław Janusz, Andrzej Janusz Jarzymowski, Mieczysław Kazimierz Jóźwik, Jadwiga Janik, Wojciech Franciszek Jaśkowski, Janusz Marian Jura, Wojciech Krzaklewski, Wojciech Kocot, Stanisław Kowalik, Anita Kwartnik-Pruc, Stanisław Antoni Latoś, Romana Julia Link-Machowska, Grzegorz Tomasz Lenda, Zdzisław Franciszek Machowski, Jadwiga Maria Maciaszek, Marian Mazur… dalsze wyniki

Przypisy

 1. Na podstawie "Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska [Red. Z. Niedojadło et al.]", s. 34 ustalono, że w drodze tymczasowych Zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego z dniem 1 października 1951 wprowadzono zmiany dotyczące Wydziału Geodezji Górniczej, uprawomocnienie tych zmian i utworzenie Wydziału Geodezji Górniczej nastąpiło na podstawie Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. ; w Składzie osobowym i spisie wykładów na rok akademicki 1951/1952 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie występuje Wydział Geodezji Górniczej, s. 5, 40-47, 141
 2. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształcono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa w: Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
 3. Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora AGH z dnia 20.10.2020, z dn. 01.10.2020 dokonuje się połączenia Katedry Geomatyki i Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska tworząc jednostkę pod nazwą: Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
 4. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 5. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
 6. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.11.2016 utworzono Katedrę Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
 7. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształcono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa w: Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
 8. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska ; Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora AGH z dnia 20.10.2020, z dn. 01.10.2020 dokonuje się połączenia Katedry Geomatyki i Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska tworząc jednostkę pod nazwą: Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
 9. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geomatyki ; Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora AGH z dnia 20.10.2020, z dn. 01.10.2020 dokonuje się połączenia Katedry Geomatyki i Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska tworząc jednostkę pod nazwą: Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
 10. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 11. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
 12. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.11.2016 utworzono Katedrę Geodezji Zintegrowanej i Kartografii
 13. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształcono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa w: Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
 14. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geomatyki ; Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora AGH z dnia 20.10.2020, z dn. 01.10.2020 dokonuje się połączenia Katedry Geomatyki i Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska tworząc jednostkę pod nazwą: Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
 15. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
 16. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 17. Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 utworzono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska ; Zarządzeniem nr 77/2020 Rektora AGH z dnia 20.10.2020, z dn. 01.10.2020 dokonuje się połączenia Katedry Geomatyki i Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska tworząc jednostkę pod nazwą: Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej
 18. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 19. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształcono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa w: Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
 20. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej ; od 27.09.2000 także pod nazwą Zakład Fotogrametrii i "Informacji" Teledetekcyjnej - na podst. Uchwały Senatu AGH nr 80/2000 z dnia 27.09.2000, Uchwały Senatu AGH nr 168/2002 z dnia 27.03.2002, Uchwały Senatu AGH nr 18/2005 z dnia 23.02.2005, Uchwały Senatu AGH nr 23/2006 z dnia 01.03.2006 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej
 21. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Informacji o Terenie (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Informacji o Terenie przekształcony w: Katedrę Informacji o Terenie ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Informacji o Terenie
 22. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 23. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Ochrony Terenów Górniczych przekształcony w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 01.03.2006 przekształca się Katedrę Ochrony Terenów Górniczych w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki
 24. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji i Kartografii ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji i Kartografii
 25. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 23.02.2005 przekształca się Zakład Geodezji Górniczej w: Katedrę Geodezji Górniczej (2005-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geodezji Górniczej
 26. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii
 27. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 28. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Ochrony Terenów Górniczych przekształcony w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 01.03.2006 przekształca się Katedrę Ochrony Terenów Górniczych w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki
 29. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 23.02.2005 przekształca się Zakład Geodezji Górniczej w: Katedrę Geodezji Górniczej (2005-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geodezji Górniczej
 30. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 31. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej ; od 27.09.2000 także pod nazwą Zakład Fotogrametrii i "Informacji" Teledetekcyjnej - na podst. Uchwały Senatu AGH nr 80/2000 z dnia 27.09.2000, Uchwały Senatu AGH nr 168/2002 z dnia 27.03.2002, Uchwały Senatu AGH nr 18/2005 z dnia 23.02.2005, Uchwały Senatu AGH nr 23/2006 z dnia 01.03.2006 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej
 32. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 33. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 23.02.2005 przekształca się Zakład Geodezji Górniczej w: Katedrę Geodezji Górniczej (2005-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geodezji Górniczej
 34. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej ; od 27.09.2000 także pod nazwą Zakład Fotogrametrii i "Informacji" Teledetekcyjnej - na podst. Uchwały Senatu AGH nr 80/2000 z dnia 27.09.2000, Uchwały Senatu AGH nr 168/2002 z dnia 27.03.2002, Uchwały Senatu AGH nr 18/2005 z dnia 23.02.2005, Uchwały Senatu AGH nr 23/2006 z dnia 01.03.2006 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej
 35. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 23.02.2005 przekształca się Zakład Geodezji Górniczej w: Katedrę Geodezji Górniczej (2005-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geodezji Górniczej
 36. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 37. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej ; od 27.09.2000 także pod nazwą Zakład Fotogrametrii i "Informacji" Teledetekcyjnej - na podst. Uchwały Senatu AGH nr 80/2000 z dnia 27.09.2000, Uchwały Senatu AGH nr 168/2002 z dnia 27.03.2002, Uchwały Senatu AGH nr 18/2005 z dnia 23.02.2005, Uchwały Senatu AGH nr 23/2006 z dnia 01.03.2006 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej
 38. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 23.02.2005 przekształca się Zakład Geodezji Górniczej w: Katedrę Geodezji Górniczej (2005-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geodezji Górniczej
 39. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii
 40. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 41. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 42. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej ; od 27.09.2000 także pod nazwą Zakład Fotogrametrii i "Informacji" Teledetekcyjnej - na podst. Uchwały Senatu AGH nr 80/2000 z dnia 27.09.2000, Uchwały Senatu AGH nr 168/2002 z dnia 27.03.2002, Uchwały Senatu AGH nr 18/2005 z dnia 23.02.2005, Uchwały Senatu AGH nr 23/2006 z dnia 01.03.2006 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej
 43. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 44. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 45. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Informacji o Terenie (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Informacji o Terenie przekształcony w: Katedrę Informacji o Terenie ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Informacji o Terenie
 46. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Ochrony Terenów Górniczych przekształcony w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 01.03.2006 przekształca się Katedrę Ochrony Terenów Górniczych w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki
 47. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 48. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 49. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Informacji o Terenie (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Informacji o Terenie przekształcony w: Katedrę Informacji o Terenie ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Informacji o Terenie
 50. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Ochrony Terenów Górniczych przekształcony w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 01.03.2006 przekształca się Katedrę Ochrony Terenów Górniczych w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki
 51. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 52. Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 utworzono Zakład Chemii Środowiska ; Uchwałą nr 143 Senatu AGH z dnia 22 grudnia 1999 Zakład Chemii Środowiska przekształca się w: Zakład Nauk o Środowisku ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Nauk o Środowisku (1999-2002) w: Katedrę Nauk o Środowisku (2002-2008) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 29.10.2008 zniesiono Katedrę Nauk o Środowisku
 53. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Górniczej (1992-2005) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 23.02.2005 przekształca się Zakład Geodezji Górniczej w: Katedrę Geodezji Górniczej (2005-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Geodezji Górniczej
 54. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa (1992-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształcono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa w: Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
 55. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Fotogrametrii i Informacji Teledetekcyjnej
 56. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Informacji o Terenie (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Informacji o Terenie przekształcony w: Katedrę Informacji o Terenie ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Informacji o Terenie
 57. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Geodezji i Kartografii ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Zakład Geodezji i Kartografii
 58. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Ochrony Terenów Górniczych (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 Zakład Ochrony Terenów Górniczych przekształcony w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych (1996-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 01.03.2006 przekształca się Katedrę Ochrony Terenów Górniczych w: Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono z dniem 01.10.2007 Katedrę Ochrony Terenów Górniczych i Geoinformatyki
 59. Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału i utworzono Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (1992-1996) ; Uchwałą nr 134/96 Senatu AGH z dnia 27.11.1996 przekształca się Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska na: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (1996-2000) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii i Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska (2000-2007); Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 przekształca się z dniem 01.10.2007 Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska w: Katedrę Kształtowania i Ochrony Środowiska (2007-)
 60. Zarządzeniem nr 8/72 Rektora AGH z dn. 28.03.1972 w oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.03.1972 (weszło w życie z dniem 01.04.1972) utworzono Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału
 61. Zakład Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych przekształcono 01.11.1974 w: Zakład Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej (1974-1992)
 62. Zarządzeniem nr 8/72 Rektora AGH z dn. 28.03.1972 w oparciu o Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.03.1972 (weszło w życie z dniem 01.04.1972) utworzono Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 13.05.1992 z dniem 30.09.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Wydziału

Bibliografia

Książki

 • Informator 1995/1996. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1995 s. 53-56
 • Informator 1997/1998. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1997 s. 53-56
 • Informator 1998/1999. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1998 s. 53-60
 • Informator 2000/2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2000 s. 63-70
 • Informator 2006. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2006 s. 36-43
 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001
 • [Skład Osobowy AGH ... 1994]. Kraków 1994 s. 59-64
 • [Skład Osobowy AGH ... 1998]. Kraków 1998 s. 79-84
 • [Skład Osobowy AGH ... 2003]. Kraków 2003 s. 73-78

Artykuły

 • Gruszczyński S., Lipecki T.: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Vivat Akademia : AGH [online] 2018, nr 18, s. 10-15, [foto] [przeglądany 14.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_018.pdf
 • Instytut Geodezji. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 18-20
 • Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 21-27
 • Wydział Geodezji Górniczej AGH. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 14-17
 • Wyższe szkolnictwo geodezyjne w Krakowie. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 768. Geodezja 1979, z. 60, s. 10-13

Inne

 • Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej [online] [przeglądany 05.01.2022]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~zfiit/

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 16.01.2024