Wydział Matematyki Stosowanej

Z Historia AGH
Wydział Matematyki Stosowanej
Rok założenia 1997
Logo Plik:Logo WMS.jpg
Pochodzi od Instytut Matematyki
Przekształcony na:

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. został utworzony Instytut Matematyki (jako jednostka międzywydziałowa). Zarządzenie weszło w życie z dniem 15 czerwca 1969 r.

Od 15 czerwca 1969 r. Instytut Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 29 października 1997 r. z dniem 1 listopada 1997 r. Instytut Matematyki przekształca się na: Wydział Matematyki Stosowanej.

Od 1 listopada 1997 r. Wydział Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

2007-2024

 • Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych (2007-)[1]
 • Katedra Matematyki Dyskretnej (2007-)[2]
 • Katedra Matematyki Finansowej (2007-)[3]
 • Katedra Równań Różniczkowych (2007-)[4]

2006

 • Zakład Analizy Matematycznej (2006-2007)[5]
 • Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007)[6]
 • Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych (2006-2007)[7]
 • Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007)[8]

2000-2005

 • Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006)[9]
 • Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej (1995-2006)
 • Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007)[10]
 • Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007)[11]
 • Zakład Zastosowań Matematyki (1995-2006)

01.11.1997-1999

 • Katedra Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006)[12]
 • Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej (1995-2006)
 • Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007)[13]
 • Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999)[14]
 • Zakład Zastosowań Matematyki (1995-2006)

Władze wydziału

 FunkcjaRok odRok do
Stanisław BiałasDziekan19971999
Adam Paweł WojdaProdziekan ds. Nauki19971999
Jerzy Bartłomiej StochelProdziekan19971999
Adam Paweł WojdaDziekan19992002
Stanisław BrzychczyProdziekan19992002
Jerzy Bartłomiej StochelProdziekan19992002
Adam Paweł WojdaDziekan20022005
Stanisław BrzychczyProdziekan20022005
Jerzy Bartłomiej StochelProdziekan20022005
Zygmunt Paweł WroniczProdziekan20052008
Bogusław Wojciech BożekProdziekan ds. Studenckich20052008
Stanisław BrzychczyDziekan20052008
Bogusław Wojciech BożekProdziekan20082012
Rafał KalinowskiProdziekan20082012
Marek CapińskiDziekan20082012
Vsevolod VladimirovDziekan20122016
Jerzy Bartłomiej StochelProdziekan20122016
Piotr OprochaProdziekan20122016
Piotr OprochaProdziekan20162020
Vsevolod VladimirovDziekan20162020
Jerzy Bartłomiej StochelProdziekan20162020
Piotr OprochaDziekan20202022
Jerzy Bartłomiej StochelDziekan2022

Osoby związane z wydziałem

Lech Anczyk, Stanisław Białas, Bogusław Wojciech Bożek, Stanisław Brzychczy, Marek Capiński, Bogdan Adam Choczewski, Jan Chruszcz, Krzysztof Ciepliński, Adam Ćmiel, Stefania Dwuraźna, Andrzej Fitzke, Kacewicz Bolesław, Rafał Kalinowski, Andrzej Aleksander Koch, Jerzy Kordylewski, Marian Malec, Józef Myjak, Zygmunt Paweł Wronicz, Piotr Oprocha, Vicentiu D. Radulescu, Krzysztof Piotr Reczek, Tomasz Rybicki, Tomasz Idzi Paweł Samujłło-Sulima, Zdzisław Skupień, Wiesław Solak, Jerzy Bartłomiej Stochel, Zbigniew Szkutnik, Vsevolod Vladimirov, Danuta Węglowska, Adam Paweł Wojda, Mariusz Woźniak

Przypisy

 1. Utworzona Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 2. Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 tworzy się Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Matematyki Dyskretnej
 3. Utworzona Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007
 4. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 31.12.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Instytutu Matematyki, tworząc z dn. 01.01.1993 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych
 5. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 utworzono Zakład Analizy Rzeczywistej i Zespolonej (1995-2006) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 w: Zakład Analizy Matematycznej (2006-2007); Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 zniesiono Zakład Analizy Matematycznej
 6. Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 tworzy się Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Matematyki Dyskretnej
 7. Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.02.1995 utworzono Zakład Zastosowań Matematyki (1995-2006) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 w: Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych (2006-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 zniesiono Zakład Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych
 8. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 31.12.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Instytutu Matematyki, tworząc z dn. 01.01.1993 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych
 9. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 31.12.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Instytutu i z dn. 01.01.1993 utworzono: Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 10. Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 tworzy się Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Matematyki Dyskretnej
 11. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 31.12.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Instytutu Matematyki, tworząc z dn. 01.01.1993 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych
 12. Zakład Analizy Matematycznej (1969-1983) ; 1984 zmiana nazwy na: Zakład Analizy Matematycznej i Numerycznej (1984 -1992) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 31.12.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Instytutu i z dn. 01.01.1993 utworzono: Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej (1993-2006) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 01.03.2006 zniesiono Katedrę Analizy Matematycznej i Numerycznej
 13. Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 01.01.1993 tworzy się Zakład Matematyki Dyskretnej (1993-2007) ; Zakład przekształcony Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 na: Katedrę Matematyki Dyskretnej
 14. Zakład Równań Różniczkowych (1969-1992) utworzony 1969 ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 04.11.1992 z dn. 31.12.1992 rozwiązano strukturę wewnętrzną Instytutu Matematyki, tworząc z dn. 01.01.1993 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych (1993-1999) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 22.12.1999 Zakład Metod Analitycznych i Geometrycznych przekształca się w: Zakład Równań Różniczkowych (1999-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dn. 27.06.2007 Zakład Równań Różniczkowych przekształca się w: Katedrę Równań Różniczkowych

Bibliografia

Książki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : oferta kształcenia na rok akademicki 2010/2011. Kraków 2009, s. 50-51
 • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, [foto], s. 17, 55-85, 87-113, 121-128, 139--147, 151-158
 • Działalność matematyków z AGH w kraju i za granicą. W: Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 87-101
 • Informator 1998/1999. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1998, s. 105-108
 • Informator 2000/2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2000, s. 123-128
 • Informator 2006. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2006, s. 75-77
 • [Skład Osobowy AGH ... 1998]. Kraków 1998, s. 127-130
 • [Skład Osobowy AGH ... 2003]. Kraków 2003, s. 123-126
 • Studia na Wydziale Matematyki Stosowanej. W: Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 77-85
 • Wydział Matematyki Stosowanej. W: Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 55-76
 • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Pod red. B. Choczewskiego. Kraków 2008

Artykuły

Inne

 • Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych [online] [przeglądany 10.01.2022]. Dostępny w: http://wms.mat.agh.edu.pl/~kam/

Źródła (w układzie chronologicznym)


stan na dzień 16.01.2024