Arkadiusz Puchała

Z Historia AGH
Arkadiusz Puchała
Arkadiusz Puchala.jpg
Nazwisko Puchała
Imię / imiona Arkadiusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 maja 1928
Miejsce urodzenia Piotrowice Śląskie
Data śmierci 23 kwietnia 1974
Miejsce śmierci Katowice
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, maszyny elektryczne, systemy elektromechaniczne, metody matematyczne w analizie systemów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1969–1972)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i HutniczejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19691972

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Puchała (1928–1974)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, maszyny elektryczne, systemy elektromechaniczne, metody matematyczne w analizie systemów

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1928 roku w Piotrowicach Śląskich. Zmarł 23 kwietnia 1974 roku w Katowicach i tam też został pochowany, na Ligocie.

Studia wyższe odbył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, gdzie następnie, w 1955 roku, rozpoczął pracę jako asystent.

W 1960 roku uzyskał stopień doktora. W 1961 roku rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Katedrze Maszyn i Pomiarów Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W 1965 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1972 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1969–1974 pełnił funkcję kierownika Zakładu Dynamiki Maszyn i Systemów Elektromechanicznych, a w latach 1969–1972 prodziekana Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Działalność naukowa prof. Puchały koncentrowała się na następujących zagadnieniach: studia metod matematycznych i ich przydatność w zakresie teorii transformatorów i maszyn elektrycznych; syntetycznej teorii dynamicznych modeli matematycznych maszyn elektrycznych dla stanów nieustalonych i niesymetrycznych; teorii systemów elektromechanicznych; teorii drgań elektromechanicznych.

Wspólnie z prof. Władysławem Kołkiem przyczynił się do powstania nieoficjalnego pojęcia „Krakowska Szkoła Maszyn Elektrycznych”.

W swoim dorobku ma ponad 50 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Był autorem lub współautorem ponad 150 ekspertyz i opracowań naukowych dla przemysłu oraz kilka patentów. Był promotorem 7 prac doktorskich, recenzentem wielu doktoratów i habilitacji.

Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa II stopnia, 4-krotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 191-195, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • Polacy zasłużeni dla elektryki : początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. Pod red. J. Hickiewicza. Warszawa ; Gliwice ; Opole 2009, s. 697-704, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 18. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2007, s. 125-127, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 169-171, [foto]
 • SME 2006 : XLII International Symposium on Electrical Machines : Cracow, Poland, July 3-6, 2006 : conference proceedings. Ed. W. Rams. Kraków 2006, s. 27-30, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 155-159, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 13-14
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 300, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 292

Artykuły

 • Dziekani i Prodziekani Wydziału. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111. s. 18
 • Hickiewicz J.: Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Puchała (1928-1974).Elektrotechnika i Elektronika 2006 T. 25, z. 2, s. 226-229, [foto]
 • Profesor dr habil. inż. Arkadiusz Puchała. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 453 [Seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1975, z. 62, s. 12-13
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Puchała (1928-1974). Przegląd Elektrotechniczny 1975 R. 51, nr 1 , s. 31