Czesław Stanisław Peszat

Z Historia AGH
Czesław Stanisław Peszat
Czeslaw Peszat.jpg
Nazwisko Peszat
Imię / imiona Czesław Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab.
Data urodzenia 7 maja 1930
Miejsce urodzenia Kęty
Data śmierci 9 sierpnia 2008
Dyscyplina/specjalności geologia złóż, litologia skał węglanowych i piaskowców, właściwości fizyczno-mechaniczne skał
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1968–1972)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19681972

Prof. zw. dr hab. Czesław Stanisław Peszat (1930–2008)

Dyscyplina/specjalności: geologia złóż, litologia skał węglanowych i piaskowców, właściwości fizyczno-mechaniczne skał

Nota biograficzna

Urodził się 7 maja 1930 roku w Kętach. Zmarł 9 sierpnia 2008 roku i pochowany został na cmentarzu przy kościele parafialnym w Goszczy koło Proszowic.

Absolwent geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1953). W 1963 roku uzyskał stopień doktora (AGH), w 1967 roku stopień doktora habilitowanego (AGH). W 1976 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1968-1972 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, w latach 1971-1995 - kierownika Katedry Złóż Surowców Skalnych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. W roku 2001 przeszedł na emeryturę.

Zajmował się badaniami litologii, zmiennością składu petrograficznego i właściwości fizycznych i użytkowych piaskowców fliszu karpackiego (piaskowce grodziskie, godulskie, istebniańskie, cergowskie, krośnieńskie i węglowieckie); litologią skał węglanowych — badania powierzchni właściwej czystych wapieni jurajskich i dolomitów dewonu Gór Świętokrzyskich; autor opracowań dotyczących możliwości wykorzystania wapieni jurajskich do produkcji wysokiej jakości kredy technicznej. Kierownik prac przy wykonywaniu „Atlasu geologiczno-surowcowego woj. krośnieńskiego”.

Autor 71 publikacji, 3 patentów oraz wielu ekspertyz. Promotor prac magisterskich i doktorskich.

Członek PTG od 1953 roku, członek Komisji Nauk Geologicznych PAN od 1968 roku.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zespołowo), Nagroda Specjalna „Za wybitny wkład w rozwój woj. krośnieńskiego”, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Czesław Peszat. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 200
 • Czesław Peszat. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 154
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 272
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 466-467, [foto]

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1990, 1 maja, s. 6
 • Bromowicz J.: Czesław Peszat 1930-2008. Przegląd Geologiczny 2009, vol. 57, nr 10, s. 857-858
 • Bromowicz J.: Czesław Peszat (1930-2008). Annales Societatis Geologorum Poloniae 2009 vol. 79, no. 1, s. 95-96, [foto]
 • Dziennik Polski 2008, nr 188 (12 VIII 2008), s. 12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2008, nr 189 (13 VIII 2008), s. 12 [nekr.]
 • Odznaczenia państwowe wręczenie w Dniu Inauguracji 04.10.2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 21-22
 • Sass-Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17

Inne