Marek Lemberger

Z Historia AGH
Marek Lemberger
Marek Lemberger.jpg
Nazwisko Lemberger
Imię / imiona Marek
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 1939
Data śmierci 26 września 2021
Dyscyplina/specjalności geologia, magnetometria, grawimetria
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1993-1996, 1996-1999)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19901992
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19921993
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19931996
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19961999

Dr hab. inż., prof. AGH Marek Lemberger (1939-2021)

Dyscyplina/specjalności:geologia, magnetometria, grawimetria

Nota biograficzna

Urodził się w 1939 roku. Zmarł 26 września 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1963 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1969 roku na podstawie dwutomowej pracy "Warunki tektoniczne występowania cieszynitów w rejonie Cieszyna w świetle badań magnetycznych" napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Małoszewskiego uzyskał doktorat.

W latach 1990-1992 był prodziekanem WGG, a następnie w latach 1992-1993 WGGiOŚ, a w latach 1993-1996 i 1996-1999 dziekanem WGGiOś AGH.

Za jego kadencji dziekańskiej rozróżniono specjalności geofizyka poszukiwawcza na kierunku górnictwo i geologia oraz geofizyka środowiska na kierunku inżynieria środowiska. Wybitny specjalista z zakresu magnetometrii i grawimetrii - teoretyk i praktyk. Uczestniczył w wieloletnich badaniach magnetycznych andezytów Góry Wdżar w Pieninach. Był członkiem zespołu, który odkrył dymarki - obiekty starożytnego hutnictwa w centralnej Polsce.

Był członkiem specjalistycznych komisji i zespołów eksperckich oraz kierownikiem wielu nowatorskich projektów badawczych w zakresie geofizyki stosowanej.

Był też długoletnim i cenionym przez studentów kierownikiem geofizycznych praktyk terenowych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lemberger-marek-002068

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 201
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 76
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 49, 55, 374
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 25, 27, [foto]

Artykuły

  • Jarzyna J.: Marek Lemberger (1939-2021) - wspomnienie. Vivat Akademia : AGH 2022, nr 25, s. 31, [foto]
  • Manecki A.: Zarys historii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w 50-lecie zorganizowania studiów geologicznych w AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s.20-22
  • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
  • Ostatnie pożegnanie wygłoszone przez prof. Tadeusza Słomkę - Rektora AGH w latach 2012-2020, podczas uroczystości pogrzebowych prof. Marka Lembergera, 5 października 2021 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Vivat Akademia : AGH 2022, nr 25, s. 32, [foto]

Inne