Kazimierz Mamro

Z Historia AGH
Kazimierz Mamro
Kazimierz Mamro.jpg
Nazwisko Mamro
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 lutego 1929
Miejsce urodzenia Dziewin
Data śmierci 14 września 2019
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia żelaza, metalurgia stali i żelazostopów
Pełnione funkcje Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem (1972–1978)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19671969
ProrektorAGH19721975
ProrektorAGH19751978Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Mamro (1929–2019)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia żelaza, metalurgia stali i żelazostopów

Nota biograficzna

Urodził się 5 lutego 1929 roku w Dziewinie koło Bochni. Zmarł 14 września 2019 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Metalurgicznym. Tytuł inżyniera otrzymał po obronie pracy dyplomowej w 1954 roku. Na podstawie pracy "Wpływ ciśnienia na szybkość odtleniania stali węglowych pod próżnią" 2 grudnia 1960 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Na podstawie rozprawy "Metoda badania równowagi procesów, zachodzących miedzy ciekłym żelazem a fazą żużlową" 8 grudnia 1964 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie metalurgii żelaza. Od 1 sierpnia 1965 roku został powołany na stanowisko docenta etatowego. W 1971 roku uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1977 roku tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego.

1 lipca 1954 roku rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Zakładzie Metalurgii Stali Katedry Metalurgii Stali Wydziału Metalurgicznego AGH. W latach 1954-1965 pracował jako asystent i adiunkt, następnie jako docent w latach 1965–1971. W 1966 roku został kierownikiem Zakładu Metalurgii Ogólnej w Katedrze Metalurgii Stali. W latach 1968–1999 kierownik Zakładu Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH. Od 1967 do 1969 roku Prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1962–1972 wicedyrektor Instytutu Metalurgii.

W latach 1972–1978 prorektor AGH ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, od 1975-1978 pełnił funkcję I-ego Zastępcy Rektora AGH.

Od 1973 roku kierował Zakładem Fizyko-Chemicznych Podstaw Metalurgii Instytutu Metalurgii. W latach 1978-1986 kierownik Studium Doktoranckiego Podstawy Procesów Metalurgii Żelaza.

Od września 1999 roku na emeryturze.

W latach 1959-1966 pracował społecznie w Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w AGH.

Konsultant w hutach: „Jedność”, „Baildon”, „Łabędy”, "Sędzimir", "Katowice", "Bobrek".

Od 1971 roku pełnił szereg funkcji w organizacjach rządowych, przemysłowych i naukowych, m.in.: w Zespole ds. Postępu Naukowo-Technicznego Komitetu Nauki i Techniki w Warszawie, Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Hutnictwa PAN, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN - Odział Kraków, Krakowskiej Radzie Nauki i Techniki, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Technicznego, Komisji Nagród miasta Krakowa, IV Zespole Ekspertów Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w Warszawie, Radzie Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Związany był z Klubem Sportowym Wisła jako sportowiec, działacz, Wiceprezes Rady Seniorów TS Wisła i Honorowy Członek.

Badania: teoria procesów metalurgii ekstrakcyjnej stopów żelaza, metalurgia pozapiecowej stali, modelowanie i wspomaganie komputerowe technologii metalurgicznej.

Autor ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 12 książek (6 podręczników i monografii).

Autor i współautor 21 patentów oraz 5 zgłoszeń patentowych, z których 13 zostało wdrożonych w polskich hutach.

Promotor 17 prac doktorskich, w tym pięciu z zagranicy (Indie, Wenezuela, Egipt, Węgry, Bułgaria). Opiekun i kierownik kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Recenzent 16 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 7 wniosków na tytuł profesora.


Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Francuskiej Legii Honorowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe, „Honorowy Medal Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) im. Tadeusza Sendzimira”, Srebrna i Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla miasta Krakowa", Odznaka „Honoris Gratia”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mamro-kazimierz-002749

Źródła do biogramu

Książki

 • Ciągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : Technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne. Kraków 2004, s. 13–19, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. [Zespół red. Lidia Becela]. Warszawa 1984, s. 588
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. [Zespół red. Lidia Becela]. Warszawa 1989, s. 795
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 434
 • Profesor Kazimierz Mamro. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 82-83, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1954/55]. Kraków 1955, s. 133
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 220, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M-R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 76, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 48, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 208-209

Artykuły

 • Dziennik Polski 2019, nr 217 (17 IX 2019), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 218 (18 IX 2019), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2019, nr 219 (19 IX 2019), s. A13 [nekr.]
 • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339

Inne