Tadeusz Rachwał

Z Historia AGH
Tadeusz Rachwał
Tadeusz Rachwal.jpg
Nazwisko Rachwał
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 maja 1914
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 18 kwietnia 1992
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria różniczkowa, geometria rzutowa, geometria wykreślna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1964–1969), dyrektor Instytutu Matematyki (1969-1974)
Wydział Instytut Matematyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19641969
DyrektorInstytut Matematyki19691974

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Rachwał (1914–1992)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria różniczkowa, geometria rzutowa, geometria wykreślna

Nota biograficzna

Urodził się 29 maja 1914 roku w Krakowie. Zmarł 18 kwietnia 1992 roku w Krakowie.

W 1936 roku uzyskał dyplom magistra filozofii z zakresu matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Z AG był związany od 1936 roku. Rozpoczął pracę w Katedrze Matematyki AG i studia na Wydziale Górniczym, które ukończył w 1950 roku. W 1955 roku uzyskał tytuł kandydata nauk matematycznych, w 1962 roku - habilitację, a w 1971 roku - stopień profesora nadzwyczajnego.

Od 1951 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Geometrii Wykreślnej Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W latach 1964-1969 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

Był organizatorem, a następnie pierwszym dyrektorem Instytutu Matematyki AGH w latach 1969-1974. Do przejścia na emeryturę w 1984 roku kierował Zakładem Geometrii Wykreślnej w Instytucie Matematyki AGH.

Był autorem ok. 40 publikacji, w tym kilka skryptów i podręczników oraz promotorem kilku rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 22-117, [foto]
  • Duda R.: Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską. Wrocław 2012, s. 383-384, [foto] (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3427)
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 1995, s. 9
  • Słownik biograficzny matematyków polskich. Red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska. Tarnobrzeg 2003, s. 194
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 294
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. 57-60

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 1 maja, s. 10
  • Fife and work of Tadeusz Rachwał (1914-1992). Opuscula Mathematica : rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej 1995, T. 15, s. 119-125