Andrzej Michał Lenda

Z Historia AGH
Andrzej Michał Lenda
Andrzej Lenda.jpg
Nazwisko Lenda
Imię / imiona Andrzej MIchał
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. AGH
Data urodzenia 20 listopada 1943
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 4 marca 2017
Dyscyplina/specjalności fizyka, zagadnienia transportu, promieniowanie jądrowe
Pełnione funkcje Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki i Infromatyki Stosowanej (2005-2008, 2009-2012)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. StudenckichWydział Fizyki i Techniki Jądrowej19931999
Prodziekan ds. KształceniaWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20052008
ProdziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20082012

Dr hab., prof. AGH Andrzej Michał Lenda (1943–2017)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, zagadnienia transportu, promieniowanie jądrowe

Nota biograficzna

Urodził się 20 listopada 1943 roku w Krakowie. Zmarł 4 marca 2017 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Luborzycy k. Kocmyrzowa.

W 1965 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1965 roku rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Badanie energetycznych rozkładów kwantów gamma w zastosowaniu do pomiarów naturalnej promieniotwórczości skał" uzyskał stopień doktora.

W 1984 roku na podstawie rozprawy "Modelowanie ziemskich pól gamma" przedstawionej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1993–1999 pełnił funkcję prodziekana ds. Studenckich Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, następnie w latach 2005–2008 i 2008-2012 prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pełnomocnik Rektora AGH ds. Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Jakości Kształcenia, kierownik studiów doktoranckich oraz kierownik projektów dydaktycznych. Wniósł duży wkład w rozbudowę pracowni studenckich.

Autor podręczników i książek z zakresu wykorzystania metod matematycznych w fizyce.

Członek NOT, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, wiceprzewodniczący Rady Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora AGH za działalność dydaktyczną oraz prace naukowo-badawcze

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lenda-andrzej-004981

Bibliografia

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 188
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 195

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 56 (8 III 2017), A12 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017, nr 56 (8 III 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s 6 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2017, nr 58 (10 III 2017), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s 14 [nekr.]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne