Janusz Ryszard Roszkowski

Z Historia AGH
Janusz Ryszard Roszkowski
Janusz Roszkowski.jpg
Nazwisko Roszkowski
Imię / imiona Janusz Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 19 czerwca 1935
Miejsce urodzenia Krzyżówki
Data śmierci 25 maja 2021
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, nauki górnicze, aerologia górnicza, pożary w kopalniach, filtracja gazów w górotworze, metan i jego transport w sieciach odmetanowania
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górniczego (1975-1978)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Górniczy19751978

Prof. dr hab. inż. Janusz Ryszard Roszkowski (1935-2021)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, nauki górnicze, aerologia górnicza, pożary w kopalniach, filtracja gazów w górotworze, metan i jego transport w sieciach odmetanowania

Nota biograficzna

Urodził się 19 czerwca 1935 roku w miejscowości Krzyżówki w powiecie żywieckim. Zmarł 25 maja 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1954 roku ukończył z wyróżnieniem Technikum Górnicze w Bytomiu i rozpoczął studia na Wydziale Górniczym AGH. W 1959 roku - również z wyróżnieniem - ukończył Wydział Górniczy. Rozpoczął pracę , jako asystent w Zakładzie Aerologii Górniczej Katedry Aerologii i Hydromechaniki Górniczej Wydziału Górniczego.

W 1963 roku na podstawie pracy "Wpływ czynników górniczo-technicznych na powstawanie pożarów endogenicznych w kopalniach węgla kamiennego w świetle badań statystycznych" napisanej po kierunkiem prof. Stanisława Knothe uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany przez Radę Wydziału Górniczego AGH.

W 1968 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, po którym został powołany na stanowisko docenta.

W 1969 roku był kierownikiem Zakładu Aerologii Górniczej.

W latach 1975-1978 był dziekanem Wydziału Górniczego.

W latach 1987-1997 był dyrektorem Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy, w 1997 roku był kierownikiem Katedry Górnictwa Podziemnego.

W 1976 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1986 roku tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych.

W swojej działalności naukowej poświęcił głównie:

- zwalczaniu zagrożenia metanowego i opisach matematyczno-fizycznych mechanizmu wydzielania metanu do wyrobisk drążonych w kamieniu,

- rozwiązywaniu wentylacji lutniowej umożliwiając właściwe projektowanie wyrobisk o dużych wybiegach,

- zwalczaniu zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach przewietrzanych wentylacją lutniową,

- badaniu dynamiki sieci odmetanowania pod kątem optymalizacji ujęcia metanu systemem odmetanowania z wyrobisk górniczych.

Autor ponad 100 publikacji, w tym 3 książek, 10 patentów.

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, przewodniczący Sekcji Aerologii Górniczej w Komitecie Górnictwa PAN, członek Rady Naukowej IMG PAN, członek Krajowego Komitetu Światowych Kongresów Górniczych, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Zagrożenia Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w podziemnych zakładach górniczych przy WUG, członek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, prezes Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca "Krakus", zastępca przewodniczącego Zespołu Doradców ds. Zagrożeń Naturalnych przy Kopalni Węglowej S.A. W latach 1998-1999 przewodniczący Rady Nadzorczej Huty "Połaniec", przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL Oddział Kraków. Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda im. prof. W. Budryka, Nagroda im. prof. H. Czeczotta, Złota Odznaka za pracę społeczną dla M. Krakowa, Złota i Srebrna Odznaka za pracę społeczną dla woj. katowickiego, Złota i Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa PRL", Generalny Dyrektor Górniczy I st., Nagroda MEN - wielokrotnie, Honorową Odznaka „Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH”, Nagrody Rektora AGH - wielokrotnie

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/roszkowski-janusz-001721

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 9-270
  • [Skład Osobowy AGH … 1960-61]. Kraków 1960, s. 35
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 88, 97, 104, 109, 110, 113, 121, 200, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 302, [foto]

Inne