Stanisław Plewa

Z Historia AGH
Stanisław Plewa
Stanislaw Plewa.jpg
Nazwisko Plewa
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 stycznia 1926
Miejsce urodzenia Wołkowysk (obecnie Białoruś)
Data śmierci 28 kwietnia 2006
Dyscyplina/specjalności geofizyka wiertnicza, geotermia, petrofizyka
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1981–1982)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19811982

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Plewa (1926–2006)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka wiertnicza, geotermia, petrofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 9 stycznia 1926 roku w Wołkowysku (obecnie Białoruś). Zmarł 28 kwietnia 2006 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W czasie okupacji żołnierz 16 p.p. Ziemi Tarnowskiej AK (pseudonim „Janus”), placówka „Cezar-Celina” Czchów 1943–1944 (1945?), członek zgrupowania partyzanckiego por. „Skorego” w Woli Stróskiej k. Zakliczyna (wrzesień-październik 1944).

Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mgr inż. górnik (1951), doktorat (1962), habilitacja (1966), prof. nadzwyczajny (1972), prof. zwyczajny (1980).

Przebieg pracy zawodowej na AGH: Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy: młodszy asystent 1950–1957 i wykładowca kontraktowy w Katedrze Geofizyki Geologicznej 1957–1967, kierownik Działu Studiów Przedsiębiorstwa Geofizyki Przemysłu Naftowego 1957–1962, docent 1966–1972, profesor od 1972 roku, organizator i kierownik Zakładu Geofizyki Wiertniczej oraz Zakładu Fizyki Złoża Instytutu Wiertniczo-Naftowego 1967–1976, członek Rady Naukowej w Instytucie Wiertniczo-Naftowym (1968–1979), kierownik Zakładu Geofizyki Wiertniczej Międzyresortowego Instytutu Geofizyki 1977–1992, zastępca dyrektora Instytutu 1980–1985, kierownik Pracowni Petrofizyki w Zakładzie Geofizyki od 1993 roku. Od 1967 roku związany również z PAN.

Staże: Instytuty Naftowe w Krakowie 1951, Budapeszt 1953, Moskwa, Baku, Krasnodar, Grozny, Lwów, Kijów, ZSRR 1954–1955, Freiberg 1957.

Autor lub współautor 125 publikacji dotyczących postępu technicznego, nowych metod i kierunków badawczych, ogłoszonych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym 6 książek i podręczników. Współtwórca 9 patentów. Promotor 14 prac doktorskich.

Badania: opracowanie metodyki i techniki wykrywania i badania węgla metodami geofizyki wiertniczej. Współautor w odkryciu złóż gazu na Przedgórzu Karpat. Inicjator i i autor badań geotermalnych, w tym strumienia cieplnego ziemi na obszarze Polski. Współtwórca map geotermalnych obszaru Polski, prekursor badań fizycznych własności skał i petrofizyki w Polsce.

Organizator i redaktor naczelny czasopisma "Geofizyka Poszukiwawcza i Wiertnicza" (1957–1973), członek komitetów redakcyjnych innych czasopism fachowych. Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN (1970–), Komisji „Planetarne Badania Geofizyczne” PAN (1967–1977) i innych. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego (1953–), European Association of Geophysics (1960–1976), International Heat Flow Commission, Tokio (1978–).

Był organizatorem kierowniczym i naczelnym inżynierem Przedsiębiorstwa Geofizyki Przemysłu Naftowego w Krośnie nad Wisłokiem i w Krakowie 1952–1957, dyrektorem górniczym III stopnia 1958, generalnym dyrektorem górniczym III i II stopnia 1981, 1984, koordynatorem prac naukowo-badawczych zespołu międzynarodowego RWPG w zakresie geofizyki naftowej, Moskwa 1970–1975.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Państwowa Rady ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej III st. (zespołowa), nagrody resortowe Min. Górnictwa i Energetyki I i II st. (zespołowe), Komitetu Nauki i Techniki (dwukrotnie), MSWiT (zespołowe), Ministra Edukacji Narodowej (zespołowe), Odznaka „Zasłużony dla górnictwa naftowego”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej.

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 206, [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 300
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 563
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.] Warszawa 1989, s. 1029
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 280-281, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M – R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 517, [foto]

Artykuły

 • Bała M., Jarzyna J.: Prof. dr hab. inż. Stanisław Plewa 1926-2006. Wiek Nafty 2006, nr 3, s. 70-73, [foto]
 • Bała M., Jarzyna J.: Profesor Stanisław Plewa (1926-2006) : pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 153, s. 22-23, [foto]
 • Bała M., Jarzyna J.: Stanisław Plewa 1926-2006. Przegląd Geologiczny 2006, vol. 54, nr 9, s. 749-750
 • Dziennik Polski 2006 nr 104 (5 V 2006), s. 14 [nekr.]
 • Jubileusz 70-lecia urodzin oraz 50-lecia immatrykulacji w Akademii Górniczo-Hutniczej profesora Stanisława Plewy. Geologia : kwartalnik [wyd. AGH] 1996, T. 22, z. 4, s. 389-393
 • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17

Inne

 • Wniosek o powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Stanisława Plewę. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 19.06.1975], s. 49-51