Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej

Z Historia AGH
Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
Rok założenia 1970
Rok przekształcenia 1973
Pochodzi od Instytut Techniki Jądrowej
Przekształcony na: Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Struktura instytutu

1973

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)[1]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[2]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[3]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)[4]
 • Zakład Przemysłowej Aparatury Izotopowej (1973)[5]
 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[6]


1970-1972

 • Zakład Fizyki Jądrowej (1962-1973)[7]
 • Zakład Metod Geofizyki Jądrowej (1964-1972)[8]
 • Zakład Przemysłowej Aparatury Radioizotopowej (1969-1972)[9]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1962-1972)[10]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)[11]
 • Zakład Fizyki (1969-1972)[12]

Władze instytutu

Osoby związane z instytutem

Przypisy

 1. na podst. Skład osobowy AGH 1973
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 3. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1973
 5. na podst. Skład osobowy AGH 1973
 6. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 7. na podst. Skład osobowy AGH 1970/1971, 1971/1972
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1970/1971, 1971/1972
 9. na podst. Skład osobowy AGH 1970/1971, 1971/1972
 10. na podst. Skład osobowy AGH 1970/1971, 1971/1972
 11. na podst. Skład osobowy AGH 1970/1971, 1971/1972
 12. na podst. Skład osobowy AGH 1970/1971, 1971/1972

Bibliografia

Książki

 • [Skład Osobowy AGH ... 1969/1970]. Kraków 1970, s. 2, 29, 99-101
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970/1971]. Kraków 1971, s. 2, 99-101
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971/1972]. Kraków 1972, s. 7, 121-124
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 47-48

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 21.01.2021