Kazimierz Piotr Liszka

Z Historia AGH
Kazimierz Piotr Liszka
Kazimierz Liszka.jpg
Nazwisko Liszka
Imię / imiona Kazimierz Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 czerwca 1931
Miejsce urodzenia Chełmiec
Data śmierci 28 kwietnia 2018
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, eksploatacja złóż ropy i gazu
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1981–1984)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19691972
DziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19811984
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19841987
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19901993

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Piotr Liszka (1931-2018)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, eksploatacja złóż ropy i gazu

Nota biograficzna

Urodził się 20 czerwca 1931 roku w miejscowości Chełmiec. Zmarł 28 kwietnia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w 1955 roku. W tym samym roku rozpoczął prace w Zakładzie Eksploatacji Ropy Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego.

Stopień doktora uzyskał w 1960 roku, doktora habilitowanego w 1964 roku, profesora nadzwyczajnego w 1973 roku, a profesora zwyczajnego w 1991 roku.

Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były: eksploatacja złóż ropy i gazu, przepływy płynów przez ośrodki porowate oraz zagospodarowanie złóż ropy i gazu.

W latach 1969–1972, 1984–1987, 1990–1993 pełnił funkcję Prodziekana a w latach 1981–1984 Dziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH. W latach 1966–1967 był kierownikiem Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH, w latach 1967–1993 kierownikiem Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH, w latach 1993–2001 kierownikiem Pracowni Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Był członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego PAN (od 1991 roku). Zasiadał w Radzie Naukowej IGNiG w Krakowie (1983–1990) oraz w Radzie Naukowo-Technicznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej w Warszawie (1977–1990). W latach 1979-1981 profesor kontraktowy Uniwersytetu Madagarskiego w Tananariwie, a w latach 1987-1989 profesor kontraktowy Wyższego Instytutu Technologii Przemysłu i Górnictwa w Gafsie w Tunezji.

Autor ponad 80 publikacji, w tym 4 książek i 4 patentów. Wypromował siedmiu doktorów.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/liszka-kazimierz-003264

Źródła do biogramu

Książki

  • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 33, 203-204, [foto]
  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 296, [foto]
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 113-114, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 56,60, 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 202, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 102 (4 V 2018), s. A8 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 105 (8 V 2018), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2018, nr 114 (18 V 2018), s. A11 [nekr.]
  • Gazeta Krakowska 2018, nr 102 (4 V 2018), s. 25 [nekr.]

Inne