Józef Siembab

Z Historia AGH
Józef Siembab
Józef Siembab.jpg
Nazwisko Siembab
Imię / imiona Józef
Tytuły / stanowiska Dr. inż.
Data urodzenia 27 maja 1927
Miejsce urodzenia Zakopane
Data śmierci 1 stycznia 1999
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geometryzacja złóż, kartografia górnicza
Pełnione funkcje Dziekan Wydziau Geodezji Górniczej (1969-1972)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geodezji Górniczej19691972

Dr inż. Józef Siembab (1927-1999)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, geometryzacja złóż, kartografia górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 27 maja 1927 roku w Zakopanem. Zmarł 1 stycznia 1999 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Szkołę średnią ukończył w 1947 roku w Krakowie. W 1952 roku ukończył Wydział Geologiczno-Mierniczy i w tym samym roku podjął pracę w Katedrze Zakładzie Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej.

Już w roku akademickim 1950/1951 został zastępcą asystenta w Zakładzie Geodezji i Miernictwa Górniczego Wydziału Geologiczno-Mierniczego.

W 1962 roku na podstawie pracy "Wpływ dokładności przyjętych do obliczeń parametrów na maksymalne wielkości odkształceń powierzchni określane wzorami trzech polskich teorii" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka na Wydziale Geodezji Górniczej uzyskał doktorat. W 1968 roku uzyskał stanowisko docenta.

W latach 1969-1972 był dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. Był też dyrektorem Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej oraz Geodezji Górniczej i Przemysłowej tego Wydziału.

W 1969 roku został też kierownikiem Zakładu Gospodarki Złożem w Instytucie Ochrony Powierzchni Górniczej, przemianowanego w 1972 roku na zakład Geometryzacji Złóż i Kartografii Górniczej Instytut Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej.

Autor ponad 50 publikacji, w tym 5 książek.

Promotor 5 doktoratów.

W 1992 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich, NOT i od lat 50-tych działał w ZNP.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele odznaczeń resortowych.

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 76-77, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 17-18, 29-31, 32-53, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1950/51]. Kraków 1951, s. 21, 45, 126
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1952/53]. Kraków 1953, s. 51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 319, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Sprawdzić Biuletyn 1999

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów w Krakowie [online] [przeglądany 15.04.2020]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu