Antoni Stanisław Kleczkowski

Z Historia AGH
Antoni Stanisław Kleczkowski
Antoni Kleczkowski.jpg
Nazwisko Kleczkowski
Imię / imiona Antoni Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 5 maja 1922
Miejsce urodzenia Poznań
Data śmierci 19 stycznia 2006
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia inżynierska, hydrogeologia, historia nauki
Pełnione funkcje Rektor AGH (1981–1987)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1994
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątych
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
RektorAGH19811987

Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Stanisław Kleczkowski (1922–2006)

Dyscyplina/specjalności: geologia inżynierska, hydrogeologia, historia nauki

Nota biograficzna

Urodził się 5 maja 1922 roku w Poznaniu. Zmarł 19 stycznia 2006 roku w Krakowie. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

Studiował na Akademii Górniczej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1950 roku uzyskał dyplom mgr inż. geologa na Akademii, a w 1951 roku dyplom mgr filozofii z zakresu geologii i paleontologii na UJ.

W 1958 roku na podstawie pracy "Wapień muszlowy północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na zachód od Skarżyska-Kamiennej", której promotorem był profesor Walery Goetel, uzyskał stopień doktora.

W 1963 roku na podstawie rozprawy "Hydrogeologia Równiny Hopei (Chiny północne)' uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1972 roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 1979 roku otrzymał tytuł profesora.

Jeszcze w czasie studiów, w 1946 roku, podjął pracę w Akademii Górniczej jako młodszy asystent w Zakładzie Mineralogii i Petrografii na Wydziale Górniczym, od 1951 roku jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Geologii Ogólnej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym. Równocześnie, w latach 1955–1956 prowadził zajęcia z geologii technicznej dla geologów na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1958–1960 pracował jako specjalista i kierownik polskiej grupy geologicznej w Chińskiej Republice Ludowej, prowadząc prace z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Po powrocie do kraju w 1960 roku objął obowiązki adiunkta w Katedrze Geologii Kopalnianej AGH. W 1965 roku został mianowany kierownikiem Zakładu Hydrogeologii Kopalnianej w Katedrze Geologii Kopalnianej AGH, a w 1967 roku objął kierownictwo nowo utworzonej Katedry Hydrogeologii. W latach 1969–1981 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. W 1981 roku został powołany na stanowisko rektora Akademii Górniczo-Hutniczej i funkcję tę pełnił do 1987 roku.

W 1992 roku przeszedł na emeryturę.

Był członkiem PAN (członek korespondent od 1979 roku, członek rzeczywisty od 1989 roku) i PAU (członek czynny od 1989 roku) oraz towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. International Committee of the History of Geological Sciences (INHIGEO, od 1968 roku), Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek honorowy od 1993 roku). Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Był autorem ok. 400 prac, w tym ok. 120 we współautorstwie (48 w językach obcych) z zakresu hydrogeologii, geologii, ochrony środowiska. Wypromował około 200 inżynierów i magistrów, 15 doktorów, 8 doktorów habilitowanych, 8 profesorów (pracujących w Polsce, Niemczech, Meksyku, Wietnamie).

W 1987 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Ecole Polytechnique de Mons (Belgia), a w 1994 roku tytuł doktora honoris causa AGH. W 2019 roku otrzymał Medal "Dziękujemy za Wolność" przyznawany przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności za "wkład w dzieło wolności, niepodległości, budowę demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej" (pośmiertnie).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Przyjaźni Chińskiej Republiki Ludowej, Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Medal Leopolda von Bucha (najwyższe odznaczenie nadawane cudzoziemcom przez Niemieckie Towarzystwo Geologiczne), siedmiokrotnie nagrody resortowe I stopnia, nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Medal "Dziękujemy za Wolność".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kleczkowski-antoni-stanislaw-003706

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 125, [foto]
 • Antoni Stanisław Kleczkowski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 173-174
 • Antoni Stanisław Kleczkowski. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 88-89
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 413
 • Kleczkowski A. S.: Studia nad przeszłością Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2004, 200, [1] s.
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 131-135, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 295-296
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 537-538
 • Konieczna E.: Ziemskie wędrówki : nauki o ziemi w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2020, s. 143, 158, 160-164, 190, 220
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 132, 156, 206, 212, 219
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 45-46, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 167-174, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 24. Red. J. Piłatowicz. Warszawa cop. 2013, s. 61-63, [foto]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 139
 • W służbie polskiej geologii : materiały Sesji Naukowej poświęconej jubileuszom profesora Antoniego S. Kleczkowskiego - 70-lecia urodzin, - 45-lecia pracy dla polskiej geologii. Kraków 1992, 313 s., [foto]
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 114
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 150, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H– Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 333, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 18, 121-122, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. [AGH]. Red. K. Pietsch i R. Semyrka. [Kraków 2001], s. 27, [foto]
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 134

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, 15 maja, s. 4-5
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, nr 2, (listopad), s. 7
 • Doktoraty honoris causa. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 16-18
 • Dworak T. Z.: Prof. Antoni S. Kleczkowski (1922-2006). Aura 2006, [nr] 3, s. 31, [foto]
 • Dziennik Polski 2006 nr 20 (24 I 2006), s. 13 [nekr.]
 • Filozof rektora i strzelanie z mauzera, czyli AGH w słowie i obrazie. Dziennik Polski 2004, nr 232 (3 X 2004), s. 7
 • Górecka N., Górecki W.: Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza : Antoni St. Kleczkowski. Polish Journal of Mineral Resources 2006, Vol. 10, wyd. spec., s. 171, 191, [foto]
 • Jezierski H. J.: Nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przegląd Geologiczny 1993, nr 7, s. 2 okł.
 • Jubileusz 75 urodzin Prof. zw. dr hab. inż. Antoniego Stanisława Kleczkowskiego. Przegląd Górniczy 1997, T. 53, nr 7-8, s. 79, [foto]
 • Kania J.: Sala Konferencyjna imienia prof. Antoniego S. Kleczkowskiego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 163, s. 7, [foto]
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Profesor Antoni Kleczkowski. Miesiąc w Krakowie 2007, nr 7-8, s. 45-47, [foto]
 • Malara J.: Personalia : Kleczkowski Antoni S. Przegląd Górniczy 1994, T. 50, nr 9, s. 36, [foto]
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 12, s. 11-15
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Antoni S. Kleczkowski (1922-2006), 1981/82-1986/87. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 15, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Prof. Antoni Kleczkowski : pożegnanie. Gazeta Wyborcza. – 2006, nr 18 (21-22 I 2006) [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 14, [foto]
 • Profesor Antoni Kleczkowski (1922-2006). Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2007, T. 81, nr 10, s. 37
 • Sass-Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17
 • Sędzimir J.: Jak oni szli przez życie : Antek Kleczkowski. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 33-34
 • Sieński H.: Antoni Stanisław Kleczkowski Rektor w latach 1981-1987 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 18. Biuletyn AGH 2022, nr 171-172, s. 31-34, [foto]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Sieński H.: Profesor Antoni Stanisław Kleczkowski: tablice - pamięć wiecznie żywa - część 30. Biuletyn AGH 2016, nr 97, s. 31-33, [foto]
 • Suliga I.: Nie samą nauką AGH żyje ... : rektor prof. Antoni Kleczkowski (1981-1987). Vivat Akademia : AGH 2021, nr 23, s. 55, [foto]
 • Szczepański A.: Prof. dr hab. dr hc Politechniki de Mons, AGH, inż. Antoni Stanisław Kleczkowski (1922-2006), rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie – 1981-1987. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 150, s. 4-5, [foto]

Inne