Zbigniew Malinowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zbigniew Malinowski
Zbigniew Malinowski1.jpg
Nazwisko Malinowski
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 28 listopada 1956
Miejsce urodzenia Kwidzyn


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, termo-mechanika komputerowa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (2002-2005), Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2005-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej20022005
DziekanWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej20052008


Dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Malinowski (1956–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, termo-mechanika komputerowa

Nota biograficzna

Urodził się 28 listopada 1956 roku w Kwidzynie.

W 1981 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej i uzyskał stopień magistra inżyniera hutnika o specjalności przeróbka plastyczna metali. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Metali na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH. W latach 1988-1997 pracował na stanowisku adiunkta. W 1986 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Metalurgicznym AGH, a w 1995 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W 2006 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Od 1995 roku pracuje w Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, początkowo na stanowisku adiunkta, następnie profesora nadzwyczajnego, a od 1 czerwca 2009 na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W latach 2002-2005 był dziekanem tegoż wydziału, a w latach 2005-2008 dziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

W trakcie zatrudnienia w AGH w ramach urlopu naukowego pracował na stanowisku specjalisty w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

W latach 1990-1992 pracował na Uniwersytecie Waterloo w Kanadzie na stanowisku Post Doctoral Fellow.

Członek: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, European Scientific Association for Material Forming, Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk (2003-2019). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Autor około 220 publikacji naukowych. Wypromował 6 doktorów nauk technicznych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2000), Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1989, 1995), Nagrody Rektora AGH (1984, 1987, 1988, 1996, 1998)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/malinowski-zbigniew-02896

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 217--218, [foto]


Artykuły

  • Władze rektorskie AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 2, 16-17, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa Malinowskiego

stan na dzień 14.02.2018