Tadeusz Jan Sawik

Z Historia AGH
Tadeusz Jan Sawik
Tadeusz Sawik.jpg
Nazwisko Sawik
Imię / imiona Tadeusz Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 czerwca 1947
Miejsce urodzenia Wrocław


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, informatyka, optymalizacja łańcuchów dostaw, zarządzanie ryzykiem przerywania łańcuchów dostaw, cyberbezpieczeństwo w łańcuchach dostaw, stochastyczna optymalizacja kombinatoryczna, badania operacyjne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Zarządzania (1992-1995)
Wydział Wydział Zarządzania


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Zarządzania19921995

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Jan Sawik (1947-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, informatyka, optymalizacja łańcuchów dostaw, zarządzanie ryzykiem przerywania łańcuchów dostaw, cyberbezpieczeństwo w łańcuchach dostaw, stochastyczna optymalizacja kombinatoryczna, badania operacyjne

Nota biograficzna

Urodził się 3 czerwca 1947 roku we Wrocławiu.

W 1971 ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie automatyki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH i rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Automatyki Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Sterowanie optymalne pewnym modelem procesu produkcji wieloasortymentowej", napisanej pod kierunkiem profesora Wiesława Zapałowicza, uzyskał stopień doktora.

W 1981 roku na podstawie rozprawy "Teoria stanu w harmonogramowaniu czasowo-optymalnych dyskretnych procesów produkcyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1993 roku otrzymał tytuł profesora, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 2000.

W latach 1992-1995 był prodziekanem Wydziału Zarządzania ds. Nauki.

W latach 1991-2006 był kierownikiem Katedry Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych. Następnie w latach 2006-2016 kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych, zaś w okresie 2016-2017 Katedry Badań Operacyjnych.

W latach 1990-2003 kilkakrotnie przebywał za granicą, jako visiting professor w uniwersytetach Japonii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i USA.

W AGH był zatrudniony do 30 września 2017 roku.

Od 2020 roku jest profesorem w Department of Engineering, Reykjavik University, Reykjavik, Iceland, a ponadto, okresowo w National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai, India, gdzie corocznie prowadzi wykłady pt. "Supply Chain Operations and Disruptions Management: A Way Forward", dla studentów NITIE oraz badaczy różnych instytutów naukowych z Indii i innych krajów Azji.

Autor ponad 150 samodzielnych publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych z list JCR, w tym wielu "Highly Cited Papers", wg Clarivate oraz kilkunastu samodzielnych monografii, w tym opublikowanych w USA przez wydawnictwa akademickie Wiley i Springer.

Promotor kilku prac doktorskich.

W latach 1984-1986 był docentem w Politechnice Krakowskiej.

W latach 1998-2004 był konsultantem naukowym w Motorola Advanced Technology Center, Schaumburg, IL (USA). Prowadził finansowane przez Motorolę badania w dziedzinie optymalizacji procesów montażu powierzchniowego oraz optymalizacji łańcuchów dostaw w przemyśle elektronicznym.

Aktualne zainteresowania naukowe, to: optymalizacja łańcuchów dostaw, zarządzanie ryzykiem przerywania łańcuchów dostaw, cyberbezpieczeństwo w łańcuchach dostaw oraz stochastyczna optymalizacja kombinatoryczna. W tych dziedzinach są jego najważniejsze publikacje.

Jego nazwisko od lat znajduje się również na światowej liście World's Top 2% Scientists przygotowywanej co roku przez Stanford University (w dziedzinie badań operacyjnych na pozycji 140 do końca 2020 roku oraz na pozycji 59 w pojedynczym roku kalendarzowym 2020).

Podobne pozycje zajmuje nadal w ostatnim rankingu. Jednak islandzka afiliacja publikacji spowodowała, że na ostatniej liście został już zaliczony do naukowców z Islandii.

Członek Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Zespołu Badań Operacyjnych w Automatyce 1993–1995, Zespołu Inżynierii Wiedzy i Badań Operacyjnych 1996–1998, INFORMS (USA).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sawik-tadeusz-003354

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 186
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 119
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 314, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 51-52, [foto]

Inne

  • Informacja od p. Tadeusza Sawika [inf. z dnia 11, 13.03.2023, 17.05.2023]

stan na dzień 14.03.2023