Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej

Z Historia AGH
Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej
Rok założenia 1998
Rok przekształcenia/likwidacji 2006
Pochodzi od Centrum Kształcenia Ustawicznego
Przekształcony na: Centrum e-Learningu


Senat AGH, na posiedzeniu w dniu 27 marca 1996 r., pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zarządzeniem nr 6, Rektora prof. dr hab. Mirosława Handke z dnia 12 kwietnia 1996 r., utworzono Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 1996 r., Senat AGH, uchwałą nr 61/96 pozytywnie zaopiniował Regulamin Centrum.

Uchwałą nr 33, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 27 maja 1998 r., pozytywnie zaopiniował zmianę nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Zarządzeniem nr 9, Rektora prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z dnia 5 czerwca 1998 r., Centrum Kształcenia Ustawicznego zmienia nazwę na Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r., uchwałą nr 141, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH, Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej na Centrum e-Learningu AGH (CeL AGH).

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Centrum e-Learningu AGH otrzymało status jednostki pomocniczej.

Zarządzeniem nr 12, Rektora prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa z dnia 10 marca 2023 r., Centrum e-Learningu zmienia nazwę na Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki (CeLID AGH).

Zadaniem CeLID AGH jest wspieranie nauczycieli akademickich w zakresie rozwijania ich kompetencji metodycznych i technicznych, wdrażanie nowoczesnej dydaktyki z wykorzystaniem innowacyjnych metod kształcenia, w tym kształcenia na odległość.

Dyrektorzy

 FunkcjaRok odRok do
Jerzy Maria Wiktor MischkeDyrektor19972002
Jan Marek KusiakDyrektor20022006

Osoby związane

Jerzy Maria Wiktor Mischke

Bibliografia

Artykuły

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)


stan na dzień 16.03.2023