Stanisław Adam Majewski

Z Historia AGH
Stanisław Adam Majewski
Stanisław Adam Majewski.jpg
Nazwisko Majewski
Imię / imiona Stanisław Adam
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 stycznia 1945


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia złóż, petrologia węgla, górnictwo i geologia inżynierska
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1990–1992), Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1992-1993)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19841987
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19871990
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19901992
DziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19921993

Dr hab. inż., prof. AGH Stanisław Adam Majewski (1945-)

Dyscyplina/specjalności:geologia, geologia złóż, petrologia węgla, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 7 stycznia 1945 roku.

W 1968 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geologii i Złóż Węgli Katedry Złóż Węgli Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Budowa i skład petrograficzny pokładu węgla brunatnego w złożu kopalni "Konin" uzyskał doktorat. W 1980 roku na podstawie rozprawy "Praktyczne aspekty budowy petrograficznej miękkiego węgla brunatnego na przykładzie wybranych złóż Polski" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zatrudniony na stanowisku profesora AGH.

W latach 1984-1990 był prodziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, a następnie w latach 1990-1993 dziekanem Wydziału (przekształconego w 1992 roku w Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).

Od 2002 roku był kierownikiem Zakładu Stratygrafii i Geologii Regionalnej.

Autor około 80 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/majewski-stanislaw-002117

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 57
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 67, 380
  • Stanisław Majewski. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 185
  • Stanisław Majewski. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 112-113
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 215, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 24, 69, [foto]

Inne

stan na dzień 20.09.2023