Stanisław Franciszek Kurzawa

Z Historia AGH
Stanisław Franciszek Kurzawa
Stanislaw Kurzawa.jpg
Nazwisko Kurzawa
Imię / imiona Stanisław Franciszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 7 listopada 1914
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 6 maja 1974
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika teoretyczna, teoria obwodów
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektromechanicznego (1950–1952), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1969–1972)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Elektromechaniczny19501952
DziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19691972

Prof. dr inż. Stanisław Franciszek Kurzawa (1914–1974)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika teoretyczna, teoria obwodów

Nota biograficzna

Urodził się 7 listopada 1914 roku w Krakowie. Zmarł 6 maja 1974 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Podgórskim.

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej (1939) i był tam asystentem w 1939 roku.

Następnie pracował w Polskim Przedsiębiorstwie Elektrycznym we Lwowie (1940–1945). Pracę doktorską obronił w 1948 roku (Politechnika Wrocławska), habilitował się w 1950 roku (AGH).

Z AGH związany od 1945 roku.

Był adiunktem Zakładu Elektrotechniki Ogólnej na Wydziale Elektromechanicznym w latach 1945–1948, zastępcą profesora w latach 1949–1950, docentem w latach 1950–1954, profesorem nadzwyczajnym w latach 1954–1974. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Elektrotechniki Ogólnej w latach 1947-1974. W latach 1950-1952 był dziekanem Wydziału Elektromechanicznego, a w latach 1969–1972 dziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członek Komisji Elektrotechniki i Automatyki PAN Oddział w Krakowie, przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Autor kilkunastu publikacji, w tym kilku książek. Promotor 8 prac doktorskich.

20 maja 2014 roku na AGH odbyła się sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Władysława Kołka i Stanisława Kurzawy, współtwórców Wydziału Elektrycznego AGH, w 100 rocznicę ich urodzin.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 111-116, [foto]
 • IC-SPETO 2000 : XXIII międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów. [B.m.w.] 2000, s. 49-49d
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 99-103, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 98
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
 • Polacy zasłużeni dla elektryki : początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki. Pod red. J. Hickiewicza. Warszawa ; Gliwice ; Opole 2009, s. 569-574, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 1. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2009, s. 99-100, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 91-94
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 10, 13, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 299, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 187, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 624 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Władysława Kołka i Stanisława Kurzawy : Kraków, 20. maja 2014. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 16-17, [foto]
 • Pamięci profesora Stanisława Kurzawy. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 453 [seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1975, z. 62, s. 7-9
 • Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : Profesor Stanisław Kurzawa - legenda Akademii. Miesiąc w Krakowie 2007, nr 3, s. 52-53, [foto]
 • Profesor Stanisław Kurzawa : [nekr.]. Przegląd Elektrotechniczny 1974, nr 11, s. 508