Konrad Adam Wala

Z Historia AGH
Konrad Adam Wala
Konrad Wala.jpg
Nazwisko Wala
Imię / imiona Konrad Adam
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 30 października 1935
Miejsce urodzenia Babice
Data śmierci 8 stycznia 2017
Dyscyplina/specjalności informatyka, automatyka i robotyka, matematyczne modelowanie i optymalizacja zagadnień decyzyjnych, badania operacyjne w automatyce i informatyce
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (1981–1987)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19811984
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19841987


Dr hab. inż., prof. AGH Konrad Adam Wala (1935-2017)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, automatyka i robotyka, matematyczne modelowanie i optymalizacja zagadnień decyzyjnych, badania operacyjne w automatyce i informatyce

Nota biograficzna

Urodził się 30 października 1935 roku w Babicach k. Oświęcimia. Zmarł 8 stycznia 2017 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Parafialnym OO. Benedyktów w Tyńcu.

Studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH ukończył w 1960 roku, następnie latach 1962-1966 był tam doktorantem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego.

Od 1966 roku zatrudniony w AGH. Początkowo pracował jako starszy asystent w Zakładzie Automatyki Katedry Automatyki i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Stopień doktora uzyskał w 1969 roku, a doktora habilitowanego w 1979 roku. W latach 1981-1987 prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. W latach 1985-1992 zastępca dyrektora Instytutu Automatyki. Kierownik Zakładu Laboratorium Badań Operacyjnych w Katedrze Automatyki. Od 1991 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki - w Katedrze Automatyki.

Wykładał w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Bielsko-Białej.

Autor licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych. Promotor doktoratów.

Od 1987 roku członek Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wala-konrad-003530

Źródła do biogramu

Książki

  • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 225-229, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2006. T. 4B: Ludzie nauki. Warszawa 2006, s. 925
  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
  • [Skład Osobowy AGH… 1965/66]. Kraków 1967, s. 128
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 57, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 385, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2017, nr 12 (16 I 2017), s. A9 [nekr.]