Alfred Zdzisław Trzaska

Z Historia AGH
Alfred Zdzisław Trzaska
Alfred Trzaska.jpg
Nazwisko Trzaska
Imię / imiona Alfred Zdzisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 lutego 1930
Miejsce urodzenia Kobryń
Data śmierci 24 stycznia 2022
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, mechanika płynów, filtracja, przepływy przez ośrodki porowate zawiesin z wymianą masy i zmianą pędu, kolmatacja
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1980–1984)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19801984

Prof. dr hab. inż. Alfred Zdzisław Trzaska (1930–2022)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, mechanika płynów, filtracja, przepływy przez ośrodki porowate zawiesin z wymianą masy i zmianą pędu, kolmatacja

Nota biograficzna

Urodził się 8 lutego 1930 roku w Kobryniu. Zmarł 24 stycznia 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W latach 1956-1957 pracował w Biurze Projektów Przemysłu Naftowego w Krakowie.

W 1958 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Hydromechaniki Górniczej Katedry Aerologii i Hydromechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Zjawisko kolmatacji w sztucznym ośrodku porowatym", napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Litwiniszyna, uzyskał stopień doktora.

W 1971 roku na podstawie rozprawy "O wpływie pewnych czynników na przebieg kolmatacji" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1977-1996 był kierownikiem Wydziałowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Górniczym.

W 1979 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1980-1984 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

W latach 1981-2000 był kierownikiem Zakładu Mechaniki Płynów.

Autor ponad 100 publikacji oraz 7 patentów.

Promotor 5 prac doktorskich. Recenzent prac doktorskich, habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu lub stanowiska profesora.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, czterokrotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/trzaska-alfred-001732

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 123
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 31, 51, 234, 252
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 154-155, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1958/59]. Kraków 1959, s. 46, 74
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 67, 73, 78, 80, 85-87, 98, 108, 119
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 378
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 519, [foto]

Artykuły

  • Gazeta Wyborcza 2022, nr 25 (1 II 2022), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2 [nekr.]

Inne