Krzysztof Novak

Z Historia AGH
Krzysztof Novak
Krzysztof Novak.jpg
Nazwisko Novak
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 24 lipca 1931
Miejsce urodzenia Glanów
Data śmierci 2002
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa, planowanie przestrzenne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1972-1975 i 1981-1984), dyrektor Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG (1985-1991)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19721975
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19811984

Doc. dr inż. Krzysztof Novak (1931-2002)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja wyższa, planowanie przestrzenne

Nota biograficzna

Urodził się 24 lipca 1931 roku w Glanowie. Zmarł w 2002 roku.

W 1949 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W latach 1951-1953 studiował na Wydziale Inżynierii, oddział Geodezyjnym, Wydziałów Politechnicznych, w latach 1953-1955 na Wydziale Geodezji Górniczo-Hutniczej AGH.

W 1953 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Geodezji na Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1964 roku na podstawie pracy "Badania nad zastosowaniem map fotogrametrycznych i fotointerpretacji zdjęć lotniczych w planowaniu przestrzennym" napisanej pod kierunkiem prof. Michała Odlanickiego-Poczobutt uzyskał doktorat. W 1971 roku został powołany na stanowisko docenta.

W latach 1972-1975 i 1981-1984 był prodziekanem Wydziału Geodezji Górniczej. W latach 1974-1979 był zastępcą dyrektora, a następnie w latach 1985-1991 dyrektorem Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG.

Był specjalistą w dziedzinie geodezji.

Autor ponad 20 publikacji oraz współautor 2 skryptów "Geodezja" i "Ćwiczenia z geodezji".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka "Za Zasługi w Geodezji i Kartografii", Złota Odznaka "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 77, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 68
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 52
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 251, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]