Marian Noga

Z Historia AGH
Marian Noga
Marian Noga2.jpg
Nazwisko Noga
Imię / imiona Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 luty 1939
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 28 lipca 2018
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności informatyka, elektrotechnika, elektromechaniczne przemiany energii, zastosowania informatyki
Pełnione funkcje dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH (1989-2004), prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1978-1984)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Jednostka pozawydziałowa Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19781981
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19811984
KierownikŚrodowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET - KRAKÓW19881989
DyrektorAkademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH19892004

Prof. dr hab. inż. Marian Noga (1939-2018)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, elektrotechnika, elektromechaniczne przemiany energii, zastosowania informatyki

Nota biograficzna

Urodził się 2 lutego 1939 roku we Lwowie. Zmarł 28 lipca 2018 roku w Krakowie i tam też pochowany na Cmentarzu Salwatorskim

W 1961 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH.

Pracę w AGH rozpoczął jako asystent (1961-1964) w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Katedry Maszyn i Pomiarów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, w latach 1964-1969 był starszym asystentem, w latach 1969-1976 był adiunktem, a w latach 1976-1983 docentem. W okresie 1983-1997 był profesorem nadzwyczajnym, a w 1997 roku został profesorem zwyczajnym.

W latach 1978-1984 prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, w latach 1979-1993 kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych, latach 1981-1988 zastępca dyrektora Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych WEAiE. W latach 1988-1989 kierował Środowiskowym Centrum Obliczeniowym CYFRONET - KRAKÓW.

W latach 1989-2004 był dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

W latach 1976–1988 był zatrudniony również na Uniwersytecie Śląskim.

W 2010 roku przeszedł na emeryturę.

Specjalizował się w dynamice maszyn i systemów elektromechanicznych, maszynach elektrycznych, modelach matematycznych maszyn i układów elektromechanicznych, sieciach komputerowych i zastosowaniach informatyki. Brał udział w przedsięwzięciu Budowa Sieci Teleinformatycznej dla Nauki „PIONIER”, zaprojektowaniu i realizacji akademickiej sieci komputerowej MAN w Krakowie.

Autor ponad 130 artykułów i 3 książek oraz 12 patentów.

Członek wielu stowarzyszeń i towarzystw naukowych, społecznych i kulturalnych, m.in.: Komitetu Elektrotechniki oraz Komitetu Informatyki PAN, IEEE ( Computer Society), ACM, Polskiego Towarzystwa Informatycznego – w roku 2011 oraz 2014 został wybrany jego prezesem, a w 2017 został Członkiem Honorowym PTI, Rotary Club Wawel, Busness Centre Club, Rady Nadzorczej ComArch S.A., Akademii Inżynierskiej w Polsce, Zarządu Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, Rady Naukowej OBR-Komel w Katowicach. W latach 1983-2017 członek i zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu KOMEL w Sosnowcu.

Rzeczoznawca i weryfikator SEP, rzeczoznawca SIIPH, przewodniczący Rady Użytkowników Sieci NASK, koordynator budowy Akademickiej Sieci Komputerowej (MAN), w Krakowie, konsultant naukowy Huty Katowice, (1974-1983), kierownictwo lub udział w licznych pracach badawczych, ekspertyzach na rzecz zakładów przemysłowych, głównie hutnictwa i górnictwa,

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Medal 7--lecia Polskiej Informatyki.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/noga-marian-001311

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 153-155, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • [Skład osobowy AGH ... 1963/64]. Kraków 1964, s. 129
 • [Skład osobowy AGH ... 1978/79]. Kraków 1979, s. 16, 90, 91, 94, 95
 • [Skład osobowy AGH ... 1979/80]. Kraków 1980, s. 79, 80, 83, 84
 • [Skład osobowy AGH ... 1963/64]. Kraków 1964, s. 129
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 2. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2019, s. 94-96, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 58-59, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 55, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 250, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2018, nr 176 (31 VII 2018), s. A10 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2018, nr 177 (1 VIII 2018), s. 04 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 176 (31 VII 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 9, 19 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 177 (1 VIII 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 14, 19 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2018, nr 178 (2 VIII 2018), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 5 [nekr.]
 • Glinka T., Rems W.: Marian Noga (1939-2018). Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe 2019, nr 1, s. 147-149, [foto]

Inne