Grzegorz Róg

Z Historia AGH
Grzegorz Róg
Grzegorz Rog.jpg
Nazwisko Róg
Imię / imiona Grzegorz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 4 stycznia 1939
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, termodynamika materiałów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1984–1987, 1987-1990)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19841987
ProdziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19871990

Prof. dr hab. Grzegorz Róg (1939–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, termodynamika materiałów

Nota biograficzna

Urodził się 4 stycznia 1939 roku w Krakowie.

W 1956 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego.

W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1961 roku rozpoczął pracę w Katedrze Krystalochemii i Krystalofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

W 1965 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1970 roku na podstawie pracy "Zastosowanie ogniw stałych do badań nad własnościami termodynamicznymi roztworów stałych wybranych tlenków w tlenku niklu" uzyskał stopień doktora.

W 1976 roku na podstawie rozprawy "Badania własności termodynamicznych wybranych układów tlenkowych za pomocą ogniw stałych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1984-1987 i 1987-1990 był prodziekanem WIMiC.

W 1990 roku otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych.

Odbył kilka staży, m.in.: stypendium DAAD w Technische Universität Clausthal, Institut. für theoretische Huettenkunde und angewandte physikalische Chemie, Clausthal-Zallerfeld, Niemcy 1972–1973, Technische Universität Hannover, Institut. für physikalische Chemie, Hannover, Niemcy 1978, Technische Universität Clausthal, Institut für Allgemaine Metallurgie, 1985, visiting prof. 1991.

Badania: elektrochemia i termodynamika ciała stałego, w szczególności ogniwa galwaniczne z elektrolitem stałym: otrzymywanie i własności przewodników jonowych stosowanych jako elektrolity do budowy odpowiednich ogniw elektrochemicznych (otrzymanie m.in.: grupy przewodników z rodziny Beta-AL2O3 przewodzących kationy Ca, Fe(II), Co(II), Ni(II), Mn(II), Hg(II), Zn), wykorzystanie ogniw galwanicznych z elektrolitem stałym do określania własności termodynamicznych układów tlenkowych w wysokich temperaturach (zbadano układy krzemianowe MgO-SiO2, CaO-SiO2, SrO-SiO2, BaO-SiO2, FeO-SiO2, CoO-SiO2, ZnO-SiO2, NiO-SiO2, MnO-SiO2 i glinianowe Na2O-Al2O3, CaO-Al2O3). Wiele wyznaczonych danych termodynamicznych umieszczono w tablicach np. Harvard College Observatory Thermochemical Tables 1981. Otrzymane przewodniki jonów wapnia i sodu zostały wykorzystane do budowy sond elektrochemiczncyh i analizatorów gazowych.

Autor ponad 140 publikacji oraz 1 patentu.

Promotor 4 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, International Society of Solid State Ionics, Komisji Ceramicznej PAN

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rog-grzegorz-002408

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 119-120, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1965/66]. Kraków 1967, s. 119
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 303
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 693, [foto]

stan na dzień 25.01.2023