Adam Klich

Z Historia AGH
Adam Klich
Adam Klich.jpg
Nazwisko Klich
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 25 grudnia 1927
Miejsce urodzenia Grybów
Data śmierci 10 sierpnia 2022
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, maszyny i urządzenia górnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1977)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19691977

Prof. dr hab. inż. Adam Klich (1927–2022)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, maszyny i urządzenia górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 25 grudnia 1927 roku w Grybowie. Zmarł 10 sierpnia 2022 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce.

W 1951 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W latach 1950-1955 pracował jako starszy projektant w Biurze Projektów Górniczych w Krakowie.

W 1954 roku rozpoczął pracę AGH, od początku był związany z Wydziałem Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Najpierw pracował jako asystent, następnie adiunkt (1957–1968), docent (1969–1973), prof. nadzwyczajny (1974).

W 1963 roku na podstawie pracy "Rozwój konstrukcji urządzeń wyciągowych jako czynnik wzrostu wydobycia węgla kamiennego do połowy XIX w. na terenie Górnego i Dolnego Śląska", napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Kubiczka, uzyskał stopień doktora.

W latach 1969-1977 (przez trzy kadencje) był prodziekanem Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych. Następnie w latach 1978-1982 był kierownikiem Zakładu Maszyn Przeróbczych i Urządzeń Powierzchniowych, w latach 1983-1990 kierownikiem Zakładu Maszyn Górnictwa Podziemnego, i w latach 1993-1998 kierownikiem Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Utylizacji Odpadów.

W latach 1974-1982 był zastępcą dyrektora, a następnie w latach 1982-1985 dyrektorem Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki WMGiH.

W 1967 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W 1974 roku został profesorem nadzwyczajnym , a w 1984 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1982 roku, równolegle z pracą na AGH, rozpoczął współpracę z biurem konstrukcyjno-badawczym KOMAG w Gliwicach.

Badania naukowe nad górniczym transportem pionowym oraz maszynami do urabiania i ładowania. Współautor i główny projektant prototypowych inwestycji wyciągów wielolinowych w Polsce i Jugosławii, współautor nowych rozwiązań spadochronów naczyń wydobywczych szybów górniczych, opracowań i wdrożeń technologicznych bieżników prowadzenia naczyń wydobywczych, układów zabezpieczających urządzenia wydobywcze w szybach górniczych, nowych rozwiązań maszyn i urządzeń górniczych, wdrożenie samojezdnych wozów oponowych do transportu urobku i obudów w górnictwie węgla kamiennego.

Autor 2 monografii, 4 książki, 4 skryptów i około 300 prac naukowych z dziedziny konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych opublikowanych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz ponad 50 patentów.

Wypromował 11 doktorantów. Autor 60 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych.

Członek Komisji Górniczej PAN, Rady Naukowej GIG – Katowice (1985–1993) Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG Gliwice (od 1973 r.) i komitetów międzynarodowych. Członek Komitetów i Rad Redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych, Komitetu Nagród Państwowych Sekcja Geologia, Górnictwo i Energetyka (1988–1991), Komitetu Badań Naukowych w Zespole Górnictwa i Energetyki – Rada Naukowo-Techniczna ds. Górnictwa (1985–1987), Komisji Oceny Maszyn Ministra Górnictwa i Energetyki (1987–1990), Zespołu Koordynacyjnego Ministra Górnictwa i Energetyki ds. Przepisów Górnictwa Węglowego (1981–1985), wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Profesor Honorowy AGH 2012 (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, wdrożenie ich wyników do praktyki przemysłowej, bogatą i twórczą współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju jak i poza jego granicami, rozwój kadry naukowej, pracę w organizacjach naukowych polskich i zagranicznych, które stanowią istotny wkład w rozwój naszej Uczelni).

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe, Stopień Górniczy Generalny Dyrektor I st., nagroda Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/klich-adam-002508

Źródła do biogramu

Książki

 • Duda J.: 101 Spotkanie z cyklu "Wieliczka-Wieliczanie" z serii "Ojciec i syn w rodzinie" (2) pt. "Adam i Bogdan Klichowie". Wieliczka 2006 (Biblioteczka Wielicka ; z. 46), [foto]
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 118
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 297
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 540
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 48-49, [foto]
 • Profesor Adam Klich Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : Kraków, 6 listopada 2012. Kraków : 2012, 42 s., [foto]
 • [Skład osobowy AGH ... 1956/57]. Kraków 1957, s. 213
 • [Skład osobowy AGH ... 1968-1969]. Kraków 1969, s. 86
 • [Skład osobowy AGH ... 1969-1970]. Kraków 1970, s. 92, 95
 • [Skład osobowy AGH ... 1974-1975]. Kraków 1975, s. 18, 97, 98, 99
 • [Skład osobowy AGH ... 1978-1979]. Kraków 1979, s. 17, 35, 106, 109, 111
 • [Skład osobowy AGH ... 1982-1983]. Kraków 1983, s. 16, 18, 105, 108
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń. Gliwice 2004, s. 151, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H - Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 338, [foto]

Artykuły

 • Dziennik Polski 2022, nr 187 (12 VIII 2022), s. 27 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2022, nr 190 (17 VIII 2022), s. 12 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2022, nr 192 (19 VIII 2022), s. 26 [nekr.]
 • Jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. inż. Adama Klicha. Maszyny Górnicze 2008, nr 1, s. 36, [foto]
 • Łopata A.: Wydarzenia okolicznościowe : jubileusz 70-lecia Profesora Adama Klicha. Mechanika 1998, t. 17, z. 1, s. 180-181
 • Profesor Adam Klich Profesorem Honorowym AGH. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 10, s. 8, [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 04.07.2012], s. 3, 17–19, 60
 • Stachnik P.: Całką stropu nie podeprzesz! : górnicze życie prof. Adama Klicha. Biuletyn AGH 2009, nr 24, s. 37-38, [foto]
 • Stachnik P.: W AGH jubileusz profesora. Dziennik Polski 2008, nr 22 (26-27 I 2008), s. 5, [foto]
 • Wolny S.: Profesor Adam Klich Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 59, s. 8-10, [foto]

Inne