Zofia Maria Śmiałowska-Uberman

Z Historia AGH
Zofia Maria Śmiałowska-Uberman
Zofia ŚMIAŁOWSKA-UBERMAN.jpg
Nazwisko Śmiałowska-Uberman
Imię / imiona Zofia Maria
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 kwietnia 1940
Miejsce urodzenia Tarnobrzeg


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1990-1992) i Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1992-1993)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19901992
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska19921993


Prof. dr hab. inż. Zofia Maria Śmiałowska-Uberman (1940-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja inżynieryjna, gospodarka nieruchomościami

Nota biograficzna

Urodziła się 25 kwietnia 1940 roku w Tarnobrzegu.

W 1967 roku ukończyła Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety ze specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa. W tym samym roku została asystentem w Katedrze i Zakładzie Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1974 roku na podstawie rozprawy "Metody sieciowe w organizacji pracy przedsiębiorstwa geodezyjnego" uzyskała doktorat. W 1986 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Metody planowania produkcji geodezyjnej i kartograficznej z zastosowaniem badań operacyjnych" uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 1987 roku została docentem, a od 1992 roku profesorem nadzwyczajnym AGH. W 2005 roku otrzymała tytuł profesora.

W 1967 roku odbyła praktykę zawodową w Biurze Katastralnym w Bredzie w Holandii, a w 1975 roku staż naukowy w KJBJ w Kijowie.

W latach 1989-1992 była kierownikiem Zakładu Geodezji Przemysłowej i Badań Odkształceń.

W latach 1990-1993 była prodziekanem ds. Dydaktycznych Wydziału Geodezji Górniczej, w 1992 roku przemienionego w Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W latach 1987-1992 była opiekunem Koła Naukowego Geodetów. W latach 1993-2003 była członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, a od 1999 roku jej przewodniczącą.

Autorka około 70 publikacji, w tym 6 książek.

Promotorka kilku prac doktorskich oraz ponad 100 prac dyplomowych.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrowały się na problemach prawno-geodezyjnych związanych z prawem cywilnym i administracyjnym, gospodarką i obrotem nieruchomościami.

W latach 1967-1994 była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, była też konsultantem w sprawach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną, Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za książkę "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - komentarz". Najlepszy Student Krakowa - laureatka "Czerwonej Róży".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/smialowska-uberman-zofia-001923

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 57, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 68
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1967/68]. Kraków 1968, s. 38
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 365, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Sołtys M.: Prof. dr hab. inż. Zofia Śmiałowska-Uberman : nota biograficzna. Geomatics and Environmental Engineering 2010, vol. 4, z. 1/1, s. 19–23, [foto]


stan na dzień 07.03.2023