Józef Tadeusz Wędzony

Z Historia AGH
Józef Tadeusz Wędzony
Jozef Wedzony.jpg
Nazwisko Wędzony
Imię / imiona Józef Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 marca 1923
Miejsce urodzenia Pstroszyce k. Miechowa
Data śmierci 7 września 2006
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geodezja górnicza, geodezja i kartografia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1984-1987)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19661969
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19751981
DziekanWydział Geodezji Górniczej19841987

Prof. dr hab. inż. Józef Tadeusz Wędzony (1923-2006)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geodezja górnicza, geodezja i kartografia

Nota biograficzna

Urodził się 8 marca 1923 roku w Pstroszycach koło Miechowa. Zmarł 7 września 2006 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AGH (1951). Doktor nauk technicznych (1961), doktor habilitowany (1965) - Politechnika Warszawska, profesor nadzwyczajny (1978), profesor zwyczajny (1990).

Jeszcze w czasie studiów podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Geologiczno-Mierniczym AG. W latach 1965-1973 był kierownikiem Zakładu Rachunku Wyrównawczego i Metod Obliczeń Geodezyjnych, następnie w latach 1980-1992 kierownikiem Zakładu Informatyki Geodezyjno-Kartograficznej. Wieloletni Prodziekan (1966-1969, 1975-1981) i Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1984-1987) - obecnie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Badania: opracowanie wyników pomiarów odkształceń, ich interpretacja, prognozowanie wielkości szkód górniczych poprzez komputerowe sposoby opracowania i graficzne prezentacje ich krzywych; pomiary szybowe oraz pomiary podziemnych wyrobisk górniczych m.in. w celu zabezpieczenia staromiejskich dzielnic zabytkowych Kłodzka, Jarosławia i Lublina.

Autor około 40 prac oryginalnych, 4 książek, skryptów. Autor patentu i ponad 50 ekspertyz. Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Komitetu Geodezji PAN oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych.

Działalność pozanaukowa: przewodniczący Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjno-Kartograficznej dla szkół średnich; Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia; uprawniony mierniczy górniczy.

Utalentowany rzeźbiarz. Jego twórczość artystyczna to płaskorzeźby i figury, których motywem przewodnim jest wiara w Boga i umiłowanie polskiej wsi. Jego rzeźby to głównie postaci świątków ludowych, stylizowanych na mieszkańców Podhala i Tatr.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (II stopnia), wielokrotnie nagrody rektorskie; złote odznaki "Za zasługi dla: woj, katowickiego, krakowskiego, bielskiego, lubelskiego", złote odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii" i "Za zasługi w dziedzinie geologii"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wedzony-jozef-004258

Źródła do biogramu

Książki

  • Dziekan Józef Tadeusz Wędzony. Kadencja: 1984-1987. W: Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Red. Z. Niedojadło. Kraków 2001, s. 23-24, [foto]
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 19, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 23-24, 29-31, 32-53, 67, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 632-633, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004 s. 391

Artykuły

  • Dziennik Polski 2006 nr 211 (9–10 IX 2006), s. 13 [nekr.]
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55,[foto]
  • Hycner R.: Profesor Józef Wędzony - rzeźbiarz amator z talentem. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997 nr 41, s. 34, 2 s. okł., [foto]
  • Latoś S., Novak K.: Prof. dr hab. inż. Józef Wędzony - 40 lat pracy naukowej. Przegląd Geodezyjny 1990, nr 5, s. 11–13, [foto]