Jan Pawiński

Z Historia AGH
Jan Pawiński
Jan Pawinski.jpg
Nazwisko Pawiński
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 maja 1934
Miejsce urodzenia Czaniec
Data śmierci 31 października 1995
Dyscyplina/specjalności górnictwo, przewietrzanie kopalń, pożary podziemne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1975-1980)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19751980

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Pawiński (1934–1995)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, aerologia górnicza i pożary w kopalniach, zagadnienie filtracji gazów w górotworze - metan i jego transport w sieciach odmetanowania

Nota biograficzna

Urodził się 6 maja 1934 roku w Czańcu koło Żywca. Zmarł 31 października 1995. Został pochowany w Czańcu koło Żywca.

Studia rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie przeniósł się na Wydział Górniczy AGH, który ukończył w 1961 roku. Pracę doktorską obronił w 1968 roku. W 1971 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1977 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1990 roku - profesora zwyczajnego.

W latach 1975-1980 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Górniczego.

Autor ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Był członkiem Sekcji Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Srebrna Odznaka "Zasługi dla Górnictwa PRL", Dyrektor Generalny I st.

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 124
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-1999. Kraków 1999, s. 117
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 270
  • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 256-257

Artykuły

  • Roszkowski J.: Profesor Jan Pawiński : (1934-1995). Górnictwo : kwartalnik [wyd. AGH] 1996, R. 20, z. 2, s. 155-157, [foto]