Zdzisław Marian Reszczyński

Z Historia AGH
Zdzisław Marian Reszczyński
Zdzislaw Reszczynski.jpg
Nazwisko Reszczyński
Imię / imiona Zdzisław Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 3 lutego 1922
Miejsce urodzenia Łukawiec
Data śmierci 29 września 2005
Dyscyplina/specjalności ekonomia, makroorganizacja
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem AGH (1990–1992)
Wydział Wydział ZarządzaniaFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Organizacji i Zarządzania Przemysłem19901992

Prof. dr hab. Zdzisław Marian Reszczyński (1922–2005)

Dyscyplina/specjalności: ekonomia, makroorganizacja

Nota biograficzna

Urodził się 3 lutego 1922 roku w Łukawcu, gmina Trzebowisko, w powiecie rzeszowskim. Zmarł 29 września 2005 roku.

W 1948 roku ukończył studia ekonomiczo-spółdzielcze na kierunku finansowo-ubezpieczeniowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Banku Gospodarstwa Spółdzielczego. W latach 1949–1953 pracował w Państwowym Banku Rolnym, w latach 1953–1967 w Wojewódzkim Narodowym Banku Polskim. W latach 1951–1952 prowadził ćwiczenia z ekonomii politycznej na Wydziale Historii UJ.

W 1967 roku został zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ćwiczenia i wykłady w Akademii prowadził już od roku 1958. W 1964 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Produkcji i Obrotu Towarowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 1974 roku doktora habilitowanego nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, od 1983 roku prof. nadzw. nauk ekonomicznych, od 1992 roku profesor zwyczajny.

W 1971 roku został kierownikiem Zakładu Ewidencji Gospodarczej oraz Informacji Statystycznej w Instytucie Nauk Społecznych AGH, w latach 1980–1988 pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. Nauki Instytutu Nauk Ekonomicznych, w latach 1988–1992 był dyrektorem Instytutu Organizacji i Zarządzania Przemysłu. W latach 1990–1992 pełnił funkcję dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Przemysłem.

Po przejściu na emeryturę, prowadził jeszcze wykłady w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie (od 1999 roku).

Aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego był członkiem od 1956 roku do końca życia. Brał udział w pracach Komisji Nauk Ekonomicznych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Przez szereg lat był członkiem zespołu Redakcyjnego periodyku „Folia Oeconomica Cracoviensia”, gdzie publikował też swoje prace.

Odznaczenia i nagrody

Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami m.in. nagrodą ministra II-go stopnia.

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej 2003. T.4 : Ludzie nauki P-Ż. [Warszawa] 2003, s. 843

Artykuły

  • Broda Z. J.: Profesor Zdzisław Marian Reszczyński. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2006, nr 158, s. 19-20, [foto]