Wiesław Kozioł

Z Historia AGH
Wiesław Kozioł
Wieslaw Koziol.jpg
Nazwisko Kozioł
Imię / imiona Wiesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 3 kwietnia 1944
Miejsce urodzenia Bystrzyca


Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska w górnictwie
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1990-1996)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19901993
ProdziekanWydział Górniczy19931996

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł (1944–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska w górnictwie

Nota biograficzna

Urodził się 3 kwietnia 1944 roku w Bystrzycy na Podkarpaciu.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH, uzyskując dyplom mgr. inż. górnika z zakresu Górnictwa Odkrywkowego Złóż Niewęglowych. Rozpoczął pracę w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa na Wydziale Górniczym AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Określenie optymalnych warunków odkrywkowej eksploatacji płytko zalegających złóż cynkowo-ołowiowych rejonu "Olkusz-Zawiercie", której promotorem był profesor Adam Stefan Trembecki, uzyskał stopień doktora.

W 1983 roku na podstawie rozprawy ""Metoda oceny wpływu czynników złożowych i sezonowych na efektywność selektywnej eksploatacji węgla brunatnego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Docent od 1985 roku, profesor AGH od 1992 roku. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1996 roku, a na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 2003 roku.

W 1978 roku został powołany na kierownika naukowo-dydaktycznego Punktu Konsultacyjnego AGH w Zgorzelcu i Bełchatowie. W 1988 roku został powołany na zastępcę dyrektora Instytutu Górnictwa Odkrywkowego. W latach 1990-1996 był prodziekanem Wydziału Górniczego, w latach 1993-1996 będąc prodziekanem był równocześnie członkiem Senatu AGH i członkiem senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W 1996 roku powołany został na kierownika Zakładu Technologii, Zarządzania i Inżynierii Środowiska w Górnictwie Odkrywkowym i doprowadził do zmiany nazwy Zakładu na Katedra Górnictwa Odkrywkowego. Kierownikiem był do 2012 roku.

Od 2003 roku przewodniczący Jury nagrody im. Prof. Henryka Czeczotta. Członek i założyciel Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Główne kierunki badań naukowych: zagospodarowanie złóż i terenów górniczych; dobór i ocena technologii eksploatacji odkrywkowej; eksploatacja złóż zalegających w trudnych warunkach geologiczno-górniczych; efektywność procesów górniczych, systemu transportu; składowanie odpadów. Ważnymi projektami naukowo-badawczymi były prace

Autor lub współautor licznych prac - około 270 publikacji, w tym 14 monografii oraz ponad 300 nieopublikowanych opracowań, projektów i ekspertyz wykonanych na zlecenie przemysłu górniczego, ośrodków naukowych i badawczo-projektowych, w tym kilku książek i monografii. Pod Jego redakcją wydano 6 ważnych monografii z zakresu eksploatacji surowców skalnych oraz węgla brunatnego i ok. 100 publikacji naukowo-badawczych.

Promotor około 250 prac dyplomowych magisterskich, inżynierskich i podyplomowych (ponad 60) oraz promotor 8 przewodów doktorskich. Autor 15 recenzji prac doktorskich oraz dwóch przewodów habilitacyjnych.

Już w czasie studiów wykazywał zainteresowania działalnością naukową i społeczno-organizacyjną, będąc m.in. przewodniczącym Rady Wydziałowej Zrzeszenia Studentów Polskich (1967-1968). Sprawował wiele funkcji i stanowisk, m.in.: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Poltegor-Instytut oraz przewodniczący Komisji Rozwoju Kadr i Badań Naukowych, przewodniczący Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego przy ZG SITG, przewodniczący Komisji ds. Zagrożeń i Stosowania Prawa w Górnictwie Odkrywkowym oraz wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału SITG w Krakowie i ekspert Polskiej Izby Ekologii w Katowicach. Był członkiem wielu komisji i rad nadzorczych oraz kolegiów redakcyjnych czasopism naukowo-technicznych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Długoletnią Służbę, Złota Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Generalny Dyrektor I stopnia, honorowa Szpada i Kordzik Górniczy, nagrody Rektora AGH (17 razy) oraz wiele wyróżnień regionalnych

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/koziol-wieslaw-001662

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH pod honorowym patronatem J.M. Rektora AGH prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. Kraków 2004. s. 103, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4A : Ludzie nauki A–O. Warszawa 2003. s. 477
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 29-45, 104, [foto]
  • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001. Red. T. Szponder, J. Płoszaj. Kraków 2001, s. 74-75, [foto]
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 159, 237
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] w latach 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-2009 : (od listopada 2002 roku Wydział nosi nazwę Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii). Wyd. 2 popr. i poszerz. Kraków 2009, s. 107, 118, 119, 126, 128, 129, 142, 156, 157, 167
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H-Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 481, [foto]

Artykuły

  • Borcz A., Kaznowska-Opala K.: Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2014 wraz z jubileuszem 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego WGiG AGH. Biuletyn AGH 2014, nr 82, s. 16-17, [foto]
  • Kozioł W.: Nie chciałbym pragnąć zbyt wiele. Rozm. S. Szewczyk. Surowce i Maszyny Budowlane 2014 [nr] 4-5, s. 78-80, [foto]

stan na dzień 29.08.2023